an arrow In English!
 

COPYRIGHT? 
HUR MAN GÖR? 
 
backgrounds:5 kB
backgrounds: 3 kB
backgrounds:5 kB
just a line
an arrow


 
© COPYRIGHT?
Bakgrundsbilderna får användas som bakgrunder på personliga ickekommersiella hemsidor i utbyte mot en länk till
http://www.flowsim.se.
 
Bakgrundsbilderna får inte användas i någon typ av arkiv eller samling av bakgrundsbilder.
 
I några fall förekommer andra bilder på sidorna; de bilderna får inte utan medgivande användas på något som helst sätt.
 
Ingen sida får kopieras i sin helhet.

 
just a line
an arrow

 

 
HUR MAN GÖR?
Enklaste sättet att spara en bakgrundsbild är att placera muspekaren över bakgrunden, trycka på höger musknapp och välja Save background as...

Om man lägger bakgrundsfilen i samma katalog som den HTML-sida där bakgrunden ska användas och bildfilens namn är t ex bakgrundsbilder1.gif ser HTML-koden ut så här:
 
<BODY BACKGROUND = "bakgrundsbilder1.gif">
 
Använder man stilmallar (stylesheets) kan det se ut så här:

 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {background-image: url(bakgrundsbilder1.gif)}
-->
</STYLE>

 

 
just a line
an arrow

 
IN ENGLISH
 
© COPYRIGHT?
The background pictures may be used as backgrounds on personal non-commercial homepages in return for a link to
http://www.flowsim.se.
 
The backgrounds may not be used in any kind of archive or collection of backgrounds.
 
In some cases other pictures are used on the pages; these pictures may not be used without permission.

 
just a line
an arrow

 
HOW?
The easiest way of saving a background image is to move the mouse pointer over the picture, press the right mouse button and then choose Save background as...

If you save the background image in the same folder/ directory as the HTML page where you are going to use the background and the name of the background image is e g
backgrounds1.gif" the HTML will look like this:
 
<BODY BACKGROUND = "backgrounds1.gif">
 
If you are using a style sheet it could look something like this:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {background-image: url(backgrounds1.gif)}
-->
</STYLE>

 
just a line
 
This page was made by
 
ilj@flowsim.se
 

Last modified: April 15, 2000

This page should be part of a frames system
at
http://www.flowsim.se
HTML | JAVASCRIPT | STYLESHEET