© ilj ilj@flowsim.se
Att göra en hemsida/ bilder 5

 
 

 
  
knappar knappar knappar
 

 
 
 

knapp


 
 
1 Rita en rektangel i knappens lokalfärg.
 
knapp
 
2 Lägg på en ljusare kant på en kortsida och en långsida.
I Paint Shop Pro 5 kan man använda Image/Add Borders, kryssa ur rutan för Symmetric och fylla i önskat antal pixel i två av rutorna (t ex Top och Left) som reglerar kantbredd. Kanten får den färg som är vald i den undre av de två färgrutorna.
 
knapp
 
3 Lägg på en mörkare kant på den andra kortsidan och långsidan.
 
knapp
 
4 Justera hörnen, t ex som på bilden av den förstorade knappen här ovanför.
 
knapp
 
5 Lägg ev till en kant i en mörkare färg. Spara bildfilen.
 
knapp
 
6 Låt den ljusa och mörka kantfärgen byta plats och spara den nu "nedtryckta knappen" under ett nytt filnamn.
 
7 För att knapparna ska röra på sig behövs ett JavaScript. Det finns flera exempel under JAVASCRIPT. Allra enklast är det förmodligen att använda "kodmakaren" under KODMAKARE/onmouseover1 (eller onmouseover2); fyll bara i bildfilernas namn, storlek i pixel,vad som ska hända när någon klickar på en knapp och tryck på OK-knappen.
 
 
I nyare webbläsare kan man skapa knappar med hjälp av stylesheets.

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 22 mars 2004.
 

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos
http://www.flowsim.se
Bilder på hemsidan