©ilj@flowsim.se
BILDER - GIFFAR MED TRANSPARENT BAKGRUND
 
 
  en gif-bild med genomskinlig bakgrund en gif-bild med genomskinlig bakgrund
  en gif-bild med transparent bakgrund en gif-bild med transparent bakgrund  

 

 
 

 
Bilden som används i exemplet här ovanför är sparad med transparent bakgrund och placerad i tabell-celler med olika bakgrundsfärg.

 
 
en gif-bild med transparent bakgrund
 
Det här är samma bild som ovan fast som den ser ut i ritprogrammet. Här är den alltså sparad utan transparent bakgrund.

 
Om man till exempel använder ett Smooth eller Soften verktyg - på bilden ovan har jag använt Soften-verktyget på det svarta tecknets vänstra kant - måste man ta hänsyn till den bakgrundsfärg man tänker visa bilden på, eftersom den utjämnade kanten kommer att bestå av en blandning av de färger som den ursprungliga bakgrunden resp motivet är ritade i.
 
   

Så HäR KAN MAN GöRA...
 
I det här exemplet används Paint Shop Pro 4. Programmet finns i en shareware-version som man kan ta hem och använda gratis i en månad. Adressen är

öppnas i nytt fönster http://www.jasc.com/products

 
 
1 Rita en bild. hur man gör gif-bilder med genomskinlig bakgrund 1
2 Välj det här verktyget genom att klicka på det.
hur man gör gif-bilder med transparent bakgrund,genomskinlig bakgrund
 
3 Placera färgavkännaren på den färg som ska göras genomskinlig, t ex bildens bakgrundsfärg som här och klicka en gång med höger musknapp.
 
hur man gör gif-bilder med transparent bakgrund,genomskinlig bakgrund
4 Om allt fungerar ska den undre av de två rutor som visar vilka färger man har "aktiva" visa den färg man klickat på. Så här ska det se ut:
 
hur man gör gif-bilder med transparent bakgrund,genomskinlig bakgrund

 
Om man inte ser de här färgrutorna någonstans kan man välja View på menuraden och se till att Color Palette är förbockat (i PSP 3 är det Select Toolbox som ska vara förbockat.

 
5 Sedan väljer man File/ Save As... I dialogrutan som visas finns en ruta för Filformat. Välj GIF - CompuServe i den. Under den rutan finns en ruta för Sub type:. Välj Version 89a - Interlaced1 och klicka sedan på Options. Välj Set the transparency value to the background color i den dialogruta som visas. Klicka på OK och sedan på Spara (Save). När bilden sedan visas på HTML-sidan ska den se ut som till höger.
 
hur man gör gif-bilder med transparent bakgrund,genomskinlig bakgrund 4
Om man placerar färgavkännaren på den svarta färgen och alltså svart färg visas i den undre av de två färgrutorna när man sparar bilden blir resultatet i stället så här:
 
hur man gör gif-bilder med transparent bakgrund,genomskinlig bakgrund 5
 
------------------------------
1 om man sparar bilden som interlaced kommer hela bilden att visas snabbare; man kan likna det vid att bilden först visas i suddigt skick och att skärpan sedan ställs in allteftersom nedladdningen fortgår
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 22 mars 2004.
 

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se