©ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML och FRAMES
 
FRAME 1
FRAME
2

 


 
I exemplet är webbläsarfönstret uppdelat i två frames/ramar: överst FRAME 1 och under den FRAME 2.
 
Tre filer behövs:
  • en där fönstrets uppdelning i ramar bestäms
  • en som laddas i FRAME 1
  • en som laddas i FRAME 2

 
Så här ser HTML-koden i den första filen ut:
 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE> </HEAD>

 
<FRAMESET ROWS="140,*">
 
   <FRAME NAME = "
frame_1"
      SRC="
fil1.html">
 
   <FRAME NAME ="
frame_2"
      SRC="
fil2.html">
   
</FRAMESET>

 
</HTML>
 
frameset
I FRAMESET-taggen bestäms hur sidan ska delas upp. Här sätts den övre ramens höjd till 140 medan den undre ramen blir så hög som utrymmet i besökarens webbläsare tillåter (asterisken *).
 
Om man byter ut ROWS mot COLS skapas två kolumner i stället för två rader; frame_1 blir då 140 pixel bred och hamnar i fönstrets vänsterkant och frame_2 fyller upp resten av utrymmet i fönstrets högra del.
 
frame
Efter SRC skriver man in namnet på den fil som ska visas i ramen när sidan laddas och efter NAME skriver man ramens namn. Det kan vara ett namn vilket som helst, men varje ram måste ha ett unikt namn. Ramens namn används när man vill visa en ny sida i en bestämd ram. Om en länk på en sida som visas i den övre ramen ska leda till en sida som ska visas i den undre ramen måste den länken förses med TARGET="frame_2" och se ut så här:
 
<A HREF="nysida.html" TARGET="frame_2">länktext</A>
 

 
mer HTML
Samma ramsystem men med lite fler inställningar:
 
<FRAMESET ROWS="140,*"
   BORDER = "
0">
 
   <FRAME NAME = "
frame_1"
      SRC="
fil1.html"
      FRAMEBORDER="
0"
      SCROLLING="
no"
      MARGINWIDTH="
1"
      MARGINHEIGHT="
1"
      NORESIZE>
 
   <FRAME NAME ="
frame_2"
      SRC="
fil2.html"
      FRAMEBORDER="
0"
      SCROLLING="
auto"
      MARGINWIDTH="
1"
      MARGINHEIGHT="
1"
      NORESIZE>
   
   <NOFRAMES>
 
   </NOFRAMES>
 
</FRAMESET>


 
I det här exemplet ska det inte finnas någon kant mellan de två ramarna: BORDER och FRAMEBORDER sätts till 0.
I den övre ramen sätts SCROLLING till "no" vilket betyder att där inte kommer att finnas någon rull-list. Den undre ramen förses automatiskt ("auto") med rull-list om det finns något att rulla.

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se