©ilj@flowsim.se
HTML på svenska - hur man gör en bild klickbar
se även
>>>image maps (bilden delas upp i olika klickbara ytor)
 
 
 
 

 
En klickbar bild! 
Vill man göra en bild klickbar kan man placera den mellan A-taggar. Här är till exempel koden för en hemsida med en bildlänk till flowsims hemsida:
 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

 
<A HREF = "http://www.flowsim.se"><IMG SRC = "en_bild.gif"></A>
 
</BODY>
</HTML> 
 
Defaultinställning i de flesta webbläsare innebär att en klickbar bild förses med en ram i samma färg som textlänkarna på samma sida.
 
Om man inte vill att bilden ska omges av en ram kan man lägga till BORDER="0" i bildtaggen, så här:
 
<A HREF = "http://www.flowsim.se"><IMG SRC = "en_bild.gif" BORDER = "0"></A>
 
 

 
 
Om man istället vill ha en ram runt bilden tar man bort nollan och skriver in ramens tjocklek (i pixel), till exempel så här:
 
<A HREF = "http://www.flowsim.se"><IMG SRC = "en_bild.gif" BORDER = "30"></A>
 
 

 
 
 
 
MER OM KLICKBARA BILDER, LÄNK- och RAMFÄRG...
 
Allt om hur man gör för att använda en bild och låta klickningar på olika delar av den bilden leda till olika sidor finns på sidan om klickbara bilder 2/image maps.
 
Om man använder kod som gör att textlänkarna ändrar färg när muspekaren förs över länken så kommer även den klickbara bildens ramfärg att ändras. Det kan man ändra på genom att använda en stilmall där man kan bestämma exakt hur varje enskild länk ska se ut och "bete" sig.
Allt om hur man bestämmer länkfärg, länkbeteende, ramtjocklek mm genom att använda en stilmall finns under rubriken STYLESHEETS.
 
 

en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 22 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
http://www.flowsim.se
HTML på svenska