© ilj ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML: OM META-TAGGAR


bild av metataggar
bild av metataggar
 
bild av metataggar

 
Meta-taggar används huvudsakligen för att lämna information om sidan. Ett exempel:
 

<META NAME="
description"
     CONTENT="
text som beskriver sidan">
 
en fyrkant

 
Meta-taggarna placeras i sidans HEAD-del. Så här kan det se ut:
 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
sidans titel</TITLE>
<META NAME="
description"
      CONTENT="
text som beskriver sidan">
</HEAD>
<BODY>
etc

 
en fyrkant

 
Meta-taggen ovan (med bestämningen description) används av en del sökmaskiner där texten efter CONTENT visas under titeln i sökresultaten.
I vissa sökmaskiners sökresultatlista skulle det se ut ungefär så här:
 
4.
sidans titel
[URL: www.flowsim.se/katalognamn/filnamn.html]
text som beskriver sidan
Last modified 11-Apr-98 - page size 19K - in Swedish

 
en fyrkant

 
En annan meta-tagg som har med sidans innehåll att göra är följande:
 

<META NAME="
keywords"
      CONTENT="
nyckelord, nyckelord, nyckelord etc">
 
Byt ut "nyckelord" mot ord som har med sidans innehåll att göra.

 
en fyrkant

 
Om man till exempel använder den HTML-editor som finns i Netscape Communicator så skapas automatiskt följande metataggar.
 

<META HTTP-EQUIV="Content-Type"
     CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME="Author"
     CONTENT="ilj">
<META NAME="GENERATOR"
     CONTENT="Mozilla/4.03 [sv] (Win95; I) [Netscape]">

 
Av metataggarna ovan kan man alltså se vem som har gjort sidan (author), vilken HTML-editor (generator) som använts och vilken typ av dokument det är fråga om (content-type) - nämligen ett HTML-dokument (text/html) med västerländsk kodning (charset...).
 
en fyrkant

 
Man kan också använda metataggar för att automatiskt visa en ny sida efter en viss tid. Så här kan det se ut:
 
<META HTTP-EQUIV="refresh"
CONTENT="
5;URL=http://www.naagot.se/nysida.html">

Den sida som ovanstående metatagg finns på visas i fem sekunder, därefter laddas automatiskt den sida man angett.

 
en fyrkant

 
En och samma sida laddas om var femte sekund om man skriver så här:
 

<META HTTP-EQUIV="
refresh"
      CONTENT="
5">
 
en fyrkant

 
Om man vill ta bort bildverktyget i Microsofts Internet Explorer kan man använda den här meta-taggen:
 
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">

 
en fyrkant

 
Man kan också använda metataggar för att hindra sökmaskiner från att indexera sidan:
 

<META NAME="
robots"
      CONTENT="
noindex,nofollow">  
 
noindex betyder att ingenting som har med sidan att göra indexeras
noarchive betyder att sökmaskinen inte cachar sidan nofollow ser till så att inga av de länkar som finns på sidan indexeras
noimageindex kan man använda om man vill att sidan ska indexeras men inte bilderna på den
noimageclick förhindrar länkar från indexet direkt till bilderna på sidan
 
Det här fungerar i varierande grad i de olika sökmaskiner.
 
Ett annat sätt att tala om för sökmaskiner vad de får och inte får göra är att använda en "robots.txt"-fil. (Det finns en och annan robot som ignorerar robots.txt. Enda sättet att stoppa dem är att lägga in t.ex. IP-numret i serverns konfigureringsfil.)

 
en fyrkant

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
sidans titel</TITLE>
<META NAME="
description"
      CONTENT="
text som beskriver sidan">
<META NAME="
keywords"
      CONTENT="
nyckelord,nyckelord">
<META NAME="
author"
      CONTENT="
I Ljungstr&ouml;m">
<META HTTP-EQUIV="
refresh"
      CONTENT="
5;URL=nysida.html">
<META HTTP-EQUIV="
content-Type"
      CONTENT="
text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME="
generator"
      CONTENT="
Notepad">
<META HTTP-EQUIV="
expires"
      CONTENT="
Tue, 20 Aug 1996 14:25:27 GMT">
</HEAD>
<BODY>
 ---
</BODY>
</HTML>
 
Om du skriver sidan i xhtml i stället för HTML kan en META-tagg se ut så här:
 
<meta name = "keywords"
   content ="
nyckelord,nyckelord" />
 

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
HTML på svenska