© ilj ilj@flowsim.se
HTML på svenska
BLANDADE TAGGAR 1
(inom parentes sådant som inte behöver anges:
parentestecknen skall alltså inte vara med i koden
tecknet
| betyder här "eller" och skall inte heller det vara med i koden)
BODYTAGGAR
 
<BODY ( BGCOLOR = "färgord|färgnummer1" )
(
TEXT ="färgord|färgnummer2" )
(
LINK ="färgord|färgnummer3" )
(
ALINK ="färgord|färgnummer4" )
(
VLINK ="färgord|färgnummer5" )
(
BACKGROUND="filnamn6" ) >
 
1 bakgrundsfärg, anges med färgord t ex red, yellow etc eller nummer t ex #00FF00
2 textens färg, anges som ovan
3 ej besökt länks färg, anges som ovan
4 länkfärg i det ögonblick man klickar på den, anges som ovan
5 besökt länks färg, anges som ovan
6 i stället för bakgrundsfärg kan man använda en bild som bakgrund och man skriver då förstås bildfilens namn här. T ex bild.gif om bildfilen ligger i samma mapp/ katalog som HTML-filen.
 
Man kan även använda stylesheets för att bestämma hur sidans BODY ska se ut. Stylesheets fungerar i nyare webbläsare, i N och MIE fr o m version 4. Mer om hur man använder stilmallar under rubriken STYLESHEETS.

 
BILDTAGGAR
 
<IMG SRC = "filnamn"
( WIDTH ="pixel1" )
(
HEIGHT ="pixel2" )
(
VSPACE ="pixel3" )
(
HSPACE ="pixel4" )
(
ALIGN ="top|middle|bottom|left|right5" )
(
ALT ="text6" )
(
BORDER ="pixel7" )
(
USEMAP ="namn8" ) >
 

 
1 bildens bredd i pixel
2 bildens höjd i pixel
3 tomrum över och under bilden
4 tomrum till höger och vänster om bilden
5 bestämmer hur bilden placeras i förhållande till omgivande text,
top eller middle eller etc
6här skriver man den text som visas under det att bilden laddas och som ersätter bilden i browsers som inte visar bilder
7 om en bild är klickbar får den automatiskt en ram, om man inte vill att den skall omges av en ram skriver man en nolla här, om man däremot vill göra ramen tjockare anger man önskat antal pixel
8 används om bilden är uppdelad i flera klickbara ytor se klickbara bilder
 
WIDTH, HEIGHT och ALT bör man ange.
I stället för VSPACE, HSPACE och ALIGN kan man också använda stylesheets (för sidor som är tänkta att ses bara i nyare webbläsare (N o MIE fr o m version 4)). Det är inget som hindrar att man använder både stylesheets och de här IMG-attributen.

 
LÄNKTAGGAR
 

 
<A HREF = "filnamn|http://..1"
( TARGET= "var den nya sidan skall visas" ) > KLICKA </A>
blir
KLICKA
 
1 Här skriver man t ex in namnet på den HTML-fil man vill skall visas.
 
Om den nya filen ligger i samma katalog som den där man placerar länken skriver man bara in filnamnet, alltså t ex
nyfil.html.
 
Om man däremot vill länka till någon annans sida använder man hela adressen, t ex
http://www.flowsim.se/
 
Om man vill göra sin e-postadress klickbar skriver man så här:
<A HREF = "
mailto:ilj@flowsim.se"> ilj@flowsim.se</A>
blir
ilj@flowsim.se

 
TARGET=" _blank " öppnar den den nya sidan i ett nytt fönster.
 
Länkens färg bestäms i BODY-taggen; hur den kan se ut visas högst upp på den här sidan.
 
Man kan också använda stilmallar för att bestämma exakt hur en bestämd länk ska se ut. Mer om det under rubriken STYLESHEETS.


 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska