© iljilj@flowsim.se
- bildspel


 
start!
    black!
    white!
    other!
ändra storlek på lagret ovan
flytta lagret ovan
 
I bildvisar-exemplet högst upp på sidan har ett antal lager placerats ovanpå en bild. De olika lagren ökar och minskar i bredd resp. höjd, flyttas samtidigt och förses med varierande bakgrundsfärg och/eller ram.
 
Om man vill ändra storlek på ett lager
 
<DIV ID='testdiv' STYLE="position:absolute;left:0px;top:px;width:80px;height:20px"></DIV>
 
kan man använda kod som ser ut så här:
 
document.getElementById("testdiv").style.width=
parseInt(document.getElementById("testdiv").style.width)+2+'px'
 
Varje gång koden anropas blir lagret 2 pixlar bredare.
 
Om man vill flytta samma lager kan man använda kod som ser ut så här:
 
document.getElementById("testdiv").style.left=
parseInt(document.getElementById("testdiv").style.left)+2+'px'
 
Varje gång koden anropas flyttas lagret 2 pixlar åt vänster.

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Last modified: February 10, 1999

http://www.flowsim.se
JAVASCRiPT