© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 44:III
JavaScript new Date() & getTime() & Math.floor()
nedräkning
(datumet som används är din dators datum)
- hur långt är det till...
... exempelvis då år 2015
 

  
Istället för textrutan i skriptet nedan används fyra lager
 
<div id ="mydiv1"></div>
<div id ="mydiv2"></div>
<div id ="mydiv3"></div>
<div id ="mydiv4"></div>
 
Och istället för de kodrader som placerar text i textrutor används följande kod som placerar text på lager:
 
if(document.getElementById)
{document.getElementById('mydiv1').innerHTML='dagar:<br>'+hdagar}
if(document.getElementById)
{document.getElementById('mydiv2').innerHTML='timmar:<br>'+htimmar}
etc
 

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"
TYPE="text/javascript">
<!--
kallad=0
function iljtimer4()
     {
     nutid = new Date()
     nyttaar=new Date("January 01, 2015 00:00:00")
     nyttaar=nyttaar.getTime()
     nutid=nutid.getTime()
     skillnad=nyttaar-nutid
     skillnad=skillnad/1000
     kallad=kallad+1
     iljtimer = setTimeout("iljtimer4()",1000)
     if(skillnad>0)
     {
     sekunder=skillnad
     minuter=sekunder/60
     timmar=minuter/60
     dagar=timmar/24
     var hdagar=Math.floor(dagar)
     var timmar=(dagar-hdagar)*24
     var htimmar=Math.floor(timmar)
     var minuter=(timmar-htimmar)*60
     var hminuter=Math.floor(minuter)
     var sekunder=(minuter-hminuter)*60
     var hsekunder=Math.floor(sekunder)
     }
     else
     {
     hdagar=0
     htimmar=0
     hminuter=0
     hsekunder=0
     clearTimeout(iljtimer)
     }
document.iljform.iljruta1.value =hdagar
document.iljform.iljruta2.value =htimmar
document.iljform.iljruta3.value =hminuter
document.iljform.iljruta4.value =hsekunder
if(kallad==1000){clearTimeout(iljtimer)}
}
//-->
</SCRIPT>
 

<CENTER>
<FORM NAME="iljform">
DAGAR<BR>
<INPUT TYPE="text"
     NAME="iljruta1"
     SIZE="3"><BR>
TIMMAR<BR>
<INPUT TYPE="text"
     NAME="iljruta2"
     SIZE="3"><BR>
MINUTER<BR>
<INPUT TYPE="text"
     NAME="iljruta3"
     SIZE="3"><BR>
SEKUNDER<BR>
<INPUT TYPE="text"
     NAME="iljruta4"
     SIZE="3"><BR>
</FORM>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
     TYPE="text/javascript">
<!--
     iljtimer4()
//-->
</SCRIPT>

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 30 maj 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos:
www.flowsim.se