© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 44:II
JavaScript new Date() & getTime() & Math.floor()

(datumet som används är din dators datum)
- hur långt är det till...
... exempelvis då år 2015
 
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="1">

 
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="1">
 

 

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 29 maj 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
http://www.flowsim.se