© ilj@flowsim.se
JavaScript och stilmallar
flytta en bild
kod & förklaringar längre ned


 
1
Placera det som ska röra på sig på sidan t ex så här (någonstans mellan BODY-taggarna):
 
<DIV ID="flyttbit"
STYLE="
position:absolute; left:-33; top:200;">
<IMG SRC="
bildfil" WIDTH="pixel" HEIGHT="pixel">
</DIV>
 
2
Anropa funktionen startingup() vid BODY ONLOAD:
 
<BODY ONLOAD ="startingup()">
 
3
Placera koden mellan HEAD-taggarna:
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
TYPE="text/javaScript">
<!--

function startingup()
{
if(document.getElementById)// w3
   {min_bit=document.getElementById('flyttbit')}
if(document.layers) //Netscape 4.x
   {min_bit=document.layers['flyttbit']}
if(document.all) //MSIE 4+
   {min_bit=document.all['flyttbit']}
return false
}
function iljmove()
{
if ((document.getElementById&&maxvarv<3) || (document.all&&maxvarv<3))
{
min_bit.style.left=parseInt(min_bit.style.left)+5
setTimeout("iljmove()",50)
if(parseInt(min_bit.style.left)>450)
{
min_bit.style.left=-33
maxvarv++
}

}
if(document.layers&&maxvarv<3)
{
document.flyttbit.moveBy(5,0)
setTimeout("iljmove()",50)
if(document.flyttbit.left>450)
{
document.flyttbit.left=-33
maxvarv++
}
}

//
-->
</SCRIPT>
 
Kod som tar reda på ett fönsters bredd finns under JavaScript 48.

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 30 april 2004.
 
www.flowsim.se
JavaScript på svenska