© ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska


kod & förklaringar längre ned

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så här kan koden se ut:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
TYPE="
text/javascript">
<!--

if(document.all || document.layers || document.getElementById)

//de bilder som ska användas i animationen laddas

{
bild=new Array()
bild[0] = new Image()
bild[0].src='bildfil1'
bild[1] = new Image()
bild[1].src='bildfil2'
bild[2] = new Image()
bild[2].src='bildfil3'
bild[3] = new Image()
bild[3].src='bildfil4'
//etc
}
i=0
maxvarv=0

//i håller reda på vilken bild som visas
//maxvarv håller reda på hur
//många ggr animationen rör sig över sidan

 
//funktionen startingup() //kollar vilken webbläsare
//anrop:BODY ONLOAD=startingup()
 
function startingup()
{
if(document.all) //MSIE4+
{min_bit=document.all['flyttbit']}
if(document.getElementById) //w3
{min_bit=document.getElementById('flyttbit')}
 
//funktionen iljmove
//flyttar och byter bild
function iljmove()
{
if ((document.getElementById&&maxvarv<3) || (document.all&&maxvarv<3))
{
min_bit.style.left=parseInt(min_bit.style.left)-35+"px"
setTimeout("iljmove()",250)
document.iljbild.src=bild[i].src
i++
if(i==bild.length){i=0}
if(parseInt(min_bit.style.left)<-160)
{
min_bit.style.left=340+"px"
maxvarv++
}
}

if(document.layers && maxvarv<3)
{
document.flyttbit.moveBy(-35,0)
setTimeout("iljmove()",250)
document.layers[0].document.iljbild.src=bild[i].src
i++
if(i==bild.length){i=0}
if(document.flyttbit.left<-160)
{
document.flyttbit.left=340+"px"
maxvarv++
}
}
}
//
-->
</SCRIPT>

 
Placera det som ska röra på sig på sidan t ex så här (någonstans mellan BODY-taggarna):
 

<DIV ID="
flyttbit"
STYLE="
position:absolute; left:-33px; top:200px;">
<IMG SRC="
bildfil"NAME="iljbild" WIDTH="pixel" HEIGHT="pixel">
</DIV>
 

 
 
Kod som tar reda på ett fönsters bredd är finns under JavaScript 48.
 
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 30 april 2004.
www.flowsim.se
JavaScript på svenska