© ilj ilj@flowsim.se

 

 
 
 
 
 
 
 
Om man vill använda JavaScript för att till exempel skriva sin e-postadress på en hemsida använder man kod som ser ut så här:
 
document.write('ilj@flowsim.se')
 
OBS citationstecknen!

 

 
Om man vill att datum för senaste ändring automatiskt ska skrivas på sidan kan man använda JavaScript så här:
 
document.write(document.lastModified)
 
Om datumet ska föregås av orden SENAST UPPDATERAD kan man skriva så här:
 
document.write('SENAST UPPDATERAD:' +document.lastModified)
 
OBS!
  • citationstecken bara om det som ska återges ordagrant på sidan!
  • texten inom citationstecken på en rad!

 
Om man vill placera e-postadress och datum för senaste ändring på en hemsida kan man alltså skriva så här på just det ställe där man vill ha texten:
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--
document.write('ilj@flowsim.se')
document.write('SENAST UPPDATERAD:' +document.lastModified)
//-->
</SCRIPT>
 

 
Om man nu tänker använda den här texten på flera sidor kan det vara en god idé att lägga koden i en separat fil och kalla på den från de platser där text och datum ska skrivas. Om man senare byter e-postadress eller hittar ett bättre uttryck än SENAST UPPDATERAD behöver man alltså ändra texten på bara ett enda ställe.
 
Öppna en ny fil i Anteckningar och skriv in javascript-kod och text, så här:

 
document.write("Den här sidan gjordes av<BR>");
document.write("
ilj@flowsim.se<BR>");
document.write("
www.flowsim.se<BR>");
document.write("
SENAST UPPDATERAD:" +document.lastModified+"<BR>");
 
Spara filen som till exempel minadress.js.
OBS! Inga SCRIPT-taggar i den här filen!
 

 
På alla ställen i alla HTML-filer där man vill att den här texten och datum för senaste ändring ska finnas skriver man sedan in följande tagg:
 
<SCRIPT SRC="minadress.js"
TYPE="
text/javascript"></SCRIPT>