© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 60
JavaScript i separat fil

Bara en bild!
.js
Kod & förklaringar längre ned
0


 
Man kan placera javascriptkod i en separat fil som man kan använda från flera HTML-sidor.
Om man till exempel vill placera text i fönstrets "statusbar" skulle det kunna se ut så här:
 
Själva texten, till exempel
 

min_statustext="Sidan gjordes av..."
 
placeras i en egen fil som kallas till exempel statustext.js.
 
På de HTML-sidor som ska använda text i "statusbaren" placerar man en SCRIPT-tagg som ser ut så här:
 

<SCRIPT SRC="
statustext.js"
     TYPE="
text/javascript"> window.status=min_statustext;
</SCRIPT>

 
Fördelen är förstås att om man senare vill byta text så behöver man inte ändra på mer än ett ställe.
 


 

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 20 januari 1999.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se