© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 6
JavaScript window.status & setTimeout()
- RÖRLIG TEXT I FÖNSTERLISTEN (text i fönstrets underkant alltså)
Nyare versioner av bl.a. Firefox och Mozilla tillåter inte att texten i "statusbaren" ändras.
se även:
>rörlig text på hemsidan


kod & förklaringar längre ned 
Så här ser koden, som lämpligen placeras mellan
SCRIPT-taggar i HEAD-delen (se MINIMANUALER 1 lite grunder), ut:
 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
      TYPE="
text/javascript">
<!--

startad=0
function checkstart()
//1
{
if(startad==0)
    {
    startad=1
    iljtext2()
//2
    }
}
i = 1
j=0
function iljtext2()
//2
{
var texten = "flowsim flowsim"
//3
window.status = texten.substring(0,i) + "|"
//4
iljtimer = setTimeout("iljtext2()",500)
//5
i++
//6
if(i==texten.length+2)
//7
{
    window.status = " "
//8
    i=1
//9
    j=j+1
}
if(j==2)
//10
{
    clearTimeout(iljtimer)
//11
}
}
checkstart()
//
-->
</SCRIPT>


1 checkstart() kollar om timern redan startats; om inte så...
 
2 anropas
iljtext2()
 
3 här skriver man in texten som ska visas
 
4 den här raden skriver deltexten (
substring från tecken 0 till tecken i i fönsterlisten (window.status)
 
5 millisekunder, efter hur lång tid funktionen anropas och i det här exemplet alltså hur fort texten skrivs.
 
6
i räknas upp med 1 varje gång funktionen anropas; det innebär att deltexten (substring) blir ett tecken längre
 
7 när hela texten skrivits börjar skrivandet om; om man vill att texten skall visas en stund när den väl skrivits kan man ändra siffran efter plustecknet
 
8 fönsterlisten töms
 
9
i sätts åter till 1
 
10 varje gång skrivandet börjar om från början räknas
j upp med 1 och när j är lika med 2 så...
 
11 stoppas timern och skrivandet upphör

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 15 augusti 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se