© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska
JavaScript onkeydown - använda tangentbordet


 
Tryck på
1
2
eller
3
!Så här kan koden som får Netscape 4.x att reagera på tangenttryckningar se ut:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--

document.captureEvents(Event.KEYDOWN);
//1
document.onkeydown = iljsetkey;
//2
//-----
function iljsetkey(eventet)
{
var iljtryckt=String.fromCharCode(eventet.which);
//3
if(iljtryckt=="1"){dosomething()}
//4
if(iljtryckt=="2"){dosomethingelse()}
//5
}
//
-->
</SCRIPT>
 
1 här definierar man vilken händelse som sidan ska reagera på - i det här exemplet alltså KEYDOWN
 
2 här talar man om vilken funktion som ska anropas när någon tangent trycks ner - i exemplet är det funktionen
iljsetkey som ska anropas
 
3 här får man tag på den tangent som tryckts ner.
 
4 om det är "1" som trycks ner anropas en funktion som fått namnet
dosomething()
 
5 om det är "2" anropas en funktion som fått namnet
dosomethingelse().
Hur de här två funktionerna ser ut beror förstås på vad som ska hända. Om en ny sida ska laddas när man trycker på "1" kan
dosomething() t ex se ut så här:
 
function dosomething()
{window.location="nysida.html"}

 
I MIE 4+ kan man använda kod som ser ut så här:
function getmiekey()
{
if(String.fromCharCode(event.keyCode)=="1")
{dosomething()}
if(String.fromCharCode(event.keyCode)=="2")
{dosomethingelse()}
if(String.fromCharCode(event.keyCode)=="q")
{dosomethingelse2()}
}
 
plus en BODY-tagg som innehåller ONKEYDOWN och som kan se ut så här:
 
<BODY ONKEYDOWN="
getmiekey()">
 

 

Sidan gjordes av
ilj
ilj@flowsim.se
Senast ändrad 30 april 2004.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
www.flowsim.se
JAVASCRiPT