© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 48
JavaScript screen width, screen height mm
>>>ta reda på vilken webbläsare som används
 

Klicka
här
för att
öppna
ett fönster
som
är lika stort
som skärmen
! 
Klicka på pilarna eller i rutorna!
Din skärms bredd - screen.width - i pixel är:

 
Din skärms höjd - screen.height - i pixel är:

 
Användbar bredd - screen.availWidth - är:

 
Användbar höjd - screen.availHeight - är:

 
Färgdjupet i bits per pixel - screen.pixelDepth - är:

 
Färgdjupet - screen.colorDepth - är:

 
(Skärminställningarna kan man ändra under Start/ Inställningar/ Kontrollpanelen/ Bildskärm. Väl där väljer man fliken Inställningar.)
 

 
Så här kan en funktion som öppnar ett fönster som är lika stort som skärmen se ut:
 

function iljopen()
{
window.open('sidaattvisa.html','fonsternamn', 'scrollbars=yes,resizable=yes,width=' +screen.width+',height='+screen.height)
}

 

 
Mer om att öppna nya fönster under JavaScript
26 öppna nytt fönster

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 1 september 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se