© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 56
JavaScript och länkar i rullgardinsmenyer

 >>>fler rullgardinsmenyerkod och förklaringar längre ned

pil till JavaScript-koden med förklaringar längre ned 
Funktionen, som ser till att en ny sida visas i samma fönster som sidan med rullgardinsmenyn, placeras bäst i HEAD-delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder).
 
I det här exemplet ska ingenting hända om någon klickar på GRUPP 1, GRUPP 2 etc. I OPTION-taggen har de fått VALUE="#".
 
If-satsen i funktionen kollar helt enkelt om VALUE är lika med # och i så fall händer ingenting. Så här ser funktionen ut:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript" TYPE="text/javascript">
<!--

function iljlink()
{
if(document.iljform.iljlist.options [document.iljform.iljlist.selectedIndex].value=="#")
{}
else
{
window.location=document.iljform.iljlist.options [document.iljform.iljlist.selectedIndex].value
}
}
//
-->
</SCRIPT>
 
Koden för själva rullgardinsmenyn ser ut så här:
 

<FORM NAME="
iljform">
<SELECT ONCHANGE="
iljlink()"
     NAME="
iljlist">
<OPTION VALUE="
#">RULLGARDINSMENY
<OPTION VALUE="
#">GRUPP 1
<OPTION VALUE="
zero.html">sida 1
<OPTION VALUE="
#">GRUPP 2
<OPTION VALUE="
one.html">sida 2
<OPTION VALUE="
two.html">sida 3
<OPTION VALUE="
#">GRUPP 3
<OPTION VALUE="
three.html">sida 4
</SELECT>
</FORM>

 

 
Namnet på den fil som ska visas skriver man alltså efter OPTION VALUE.
 

 
Funktionens window.location gör så att sidan visas i samma fönster (eller samma ram) som sidan med rullgardinsmenyn.
 
Om man har rullgardinsmenyn i en ram (FRAME) och vill visa den nya sidan i en annan ram kan man använda
parent.framename.location där framename är det namn man man angett i FRAMESET-filen.
 
Om man har rullgardinsmenyn i en ram och vill att den nya sidan ska ersätta ramarna och visas i hela fönstret kan man använda
parent.location
 

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 10 december 1998.
 
De här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se