självdragsventilation - beräkning av luftväxling
 
höjd 1 i meter
höjd 2 i meter
höjd 3 i  meter
antal ventiler per våningsplan
innetemperatur i grader Celsius
utomhustemperatur i grader Celsius

Antal luftväxlingar per timma:
våning 1  
våning 1  
Beräkningen gäller en byggnad om två våningar.
Varje våningsplan har en yta av 50 m2.
Höjd 1 och höjd 2 avser tilluftsventilernas höjd över marknivå och anges i meter.
Höjd 3 avser skorstenens höjd över marknivå och anges i meter.
Antalet tilluftsventiler per våningsplan är här maximerat till 2.
Temperatur inomhus och utomhus anges i grader Celsius.

 

Sidan gjordes av
ilj
ilj@flowsim.se

Last modified: October 4, 1998
http://www.flowsim.se