©ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 7
JavaScript window.status & setTimeout()
 - BLINKANDE TEXT I FÖNSTERLISTEN (i fönstrets underkant alltså)
Nyare versioner av bl.a. Firefox och Mozilla tillåter inte att texten i "statusbaren" ändras.


kod & förklaringar längre ned 

och så här ser koden, som lämpligen placeras mellan
SCRIPT-taggar i HEAD-delen (se MINIMANUALER 1 lite grunder), ut:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--

startad=0
i = 1
j = 0
function iljcheckstart()
{
     if(startad==0)
     {
     startad=1
     iljtext2()
     }
}
function iljtext2()
{
     text = new Array()
     text[0]= "flowsim flowsim"
     text[1]= " "
     window.status = text[i]
     iljtimer = setTimeout("iljtext2()",500)
//1
     i++
     if(i==text.length)
     {
     i=0
     j=j+1
     }
     if(j==50)
     {
      clearTimeout(iljtimer)
//2
     }
}
iljcheckstart()
//3
//
-->
</SCRIPT>

 
Låt texten efter text [0] etc stå på en rad eller se JavaScript 28 om hur man kan dela upp textsträngar.
 
1 millisekunder, efter hur lång tid funktionen anropas
 
2 stoppar timern
 
3 den här raden startar blinkandet när sidan laddas; anropet kan förstås placeras ihop med någon eventhandler i stället
 
Efter
text[0] skriver man in den text som skall visas i fönsterlisten.
Om man vill ha flera olika texter som visas efter varandra är det bara att lägga till
text [2] , text[3] etc.

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 1 april 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
JavaScript på svenska