© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 5
JavaScript window.status - TEXT I FÖNSTERLISTEN
Nyare versioner av bl.a. Firefox och Mozilla tillåter inte att texten i "statusbaren" ändras.


om man för muspekaren över
den här länken
ändras texten
i
"statusbaren"
i fönstrets underkant
pil som pekar nedåt


 
Följande exempel ger ett textmeddelande i listen i fönstrets underkant när man för muspekaren över en länk.

<A HREF="mailto:namn@adress.se1"
onMouseOver = "window.status = 'text 2';return true">visa meddelande</A>

visa meddelande

1 URL här
2 låt texten stå på en rad - citationstecken enligt principen
"...'..... '... "
 
Man kan också använda
onMouseOut för att visa text i fönsterlisten när muspekaren lämnar länken.
 
Om man använder
onMouseOver tillsammans med defaultStatus (som på den här sidan) tar den senare (där det fungerar) över så snart muspekaren inte befinner sig över länken (se Javascript 29 defaultStatus).
 
Citationstecken används så här:

 
"...'..... '... "

 
eller så här:
 
'..."..... "... '

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 24 oktober 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska