© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript onClick /radio buttons/ innerHTML
JavaScript på svenska 28b
- ett exempel som visar olika texter
CiTAT 1 CiTAT 2 CiTAT 3
 
 

 
Placera länkar och en textyta på hemsida och namnge textytan, t ex så här:

<div id = "mydiv">
</div>

 
Länkarna kan se ut så här:
 
<a href ="javascript:void(0)"
onclick="
iljtextval(1)">CiTAT 1</a>
<a href ="javascript:void(0)"
onclick="
iljtextval(2)">CiTAT 2</a>
<a href ="javascript:void(0)"
onclick="
iljtextval(3)">CiTAT 3</a>
 
Det som bestämmer vilken text som ska visas är den siffra som står inom parentes efter iljtextval() , t ex iljtextval(0).
 
Placera följande JavaScript-kod i HTML-sidans HEAD-del.
 
calledx = 0
function iljtextval(textnummer)//4
{
text = new Array()
text[0] = "Solitude - après le feu d´artifice" +
       " une étoile filante Shiki"
text[1] = "To Generalize is to be an Idiot."+
      " To Particularize"+
      " is the Alone Distinction of Man."+
      " William Blake (1757-1827)"
text[2] = "Born Originals, how comes it"+
       " to pass that we die Copies?"+
       " Young (in Conjectures on"+
       " Original Composition)"

texten=text[textnummer]//5
i=0
j=0
if(calledx==0)
      {
      calledx=1
      textwriter()
      }//6
}

function textwriter() //7
{
if(document.getElementById)
  {document.getElementById('mydiv').innerHTML=""}
if(document.getElementById)
  {document.getElementById('mydiv').innerHTML= texten.substring(0,i) + "|"}
iljtimer = setTimeout("textwriter()",150)//8
i++
if(i==texten.length+5)//9
      {
if(document.getElementById)
  {document.getElementById('mydiv').innerHTML=""}
      i=0
      j=j+1
      }
if(j==2)//10
      {
      clearTimeout(iljtimer)//11
      j=0
      calledx=0
      }
}
 
Glöm inte att ta bort alla fotnoter!
 
4 om man klickar på t ex alternativ 3 blir
textnummer = 2

5
texten sätts här till text[textnummer] - alltså t ex text[2]

6 if-satsen ser till att funktionen
textwriter() anropas endast EN gång från funktionen iljtextval()

7 funktionen
textwriter() reglerar hur texten skrivs till TEXTAREAn

8 funktionen
textwriter() anropar här sig själv, siffran (millisekunder) reglerar hur ofta den gör det och bestämmer alltså hur fort texten skrivs

9 här börjar skrivandet om - om man vill att texten ska stå kvar en stund när den skrivits klart kan man lägga till en siffra här

10 j håller reda på hur många gånger texten skrivs
 
11 stoppar timern
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 17 oktober 1997.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska