© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska
style.clip:rect(vänster,höger,botten,vänster)
style.clip='rect(0px,30px,30px,0px)'
style.clip='rect(0px,480px,380px,0px)'
style.clip='rect(0px,280px,280px,0px)'
style.clip='rect(100px,480px,380px,100px)'

 
BAKGRUNDS-
BiLDER 
Om man vill visa bara en del av en yta kan man skriva så här i stilmallen:
 
<div id="t"
style ="clip:rect(0px,30px,30px,0px)">text</div>
 
Kod som visar lagret med annan beskärning kan se ut så här:
 
<a href ="javascript:void(0)"
onclick=
"document.getElementById('t').style.clip='rect(0px,80px,80px,0px)'">text</a>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This page was designed by
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Works best with Netscape 4.0+.
Last modified: March 26, 1999

Om du ser denna sida som "lösblad"(och inte i ett tredelat framessystem) men vill se den i sitt sammanhang och komma vidare till våra andra sidor om HTML och JavaScript:
http://www.flowsim.o.se