©ilj@flowsim.se
STiLMALLAR på svenska
BLiNKANDE TEXT
kod längre ner på sidan

 
 
 
 

 

 
BLiNKANDE TEXT
 

 
sluta!!!


 

 
<span id ="myspan"
   style = "
color:red;text-decoration:blink">BLINKANDE TEXT</span>
 

Koden som får slut på blinkandet ser ut så här:
 
document.getElementById('myspan').style.textDecoration='none'
 
Var koden ska placeras beror förstås på när och hur man vill att blinkandet ska upphöra. När sidan laddat klart? I så fall kan man placera koden efter BODY ONLOAD.
 
<body onload=
"
document.getElementById('myspan').style.textDecoration='none'">
 
Man kan ta bort texten helt med följande kodrad:
 
document.getElementById('myspan').style.visibility='hidden'
 
Mer om javascript och dynamisk HTML under huvudrubriken JAVASCRiPT.

en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 22 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
http://www.flowsim.se
STYLESHEETS