ilj@flowsim.se
Stylesheets på svenska 8
stylesheets
Cascading Style Sheets (css) - några exempel

exempel 1
h6
h5

h4

h3

h2

h1


 
 
Stylesheetet placerar man lämpligen mellan HEAD-taggarna i början av den aktuella HTML-sidan eller på en separat stylesheet-sida som kan användas av flera sidor (se nedan).
 
Här följer det stylesheet som reglerar hur ovanstående Headings ser ut:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

 
H6
{text-align:center; background-color:#666666; color:white; width:400px;}
 
H5 {text-align:center; background-color:#666666; color:white;width:400px; border-color:black; border-width:4px;border-style:outset;}
 
H4 {text-align:center; background-color:#666666; color:white; border-color:black;border-width:4px; border-style:inset;}
 
H3 {text-align:center; background-color:#666666; color:white; border-color:black; border-width:4px; border-style:inset; text-transform:uppercase;}
 
H2 {text-align:center; background-color:#666666; color:white; border-color:black; border-width:4px; border-style:outset; text-transform:uppercase; text-decoration:underline;}
 
H1 {text-align:center; background-color:#666666; color:white; border-color:black; border-width:4px; border-style:outset; text-transform:uppercase; text-decoration:blink;
 
-->
</STYLE>

 
Förklaringar till stilmallen här ovanför:
 
H6
Allt som placeras mellan H6-taggar kommer alltså att centreras och skrivas i vitt på en grå bakgrund.
 
H5
Text mellan H5-taggar ser likadan ut som den mellan H6-taggar förutom att bakgrundsrutan förses med en ram (border) som är 4px bred och svart.
 
H4
Text mellan H4-taggar får en ram som är inset till skillnad från H2-taggarnas ram som är outset.
 
H3
Allt som skrivs mellan H3-taggar kommer automatiskt att skrivas med versaler.
 
H2
"text-decoration" består här i att allt mellan H2 -taggar blir understruket och ...
 
H1
här består "text-decoration" i att allt mellan H1-taggar kommer att blinka.
 

Om man vill bestämma att allt mellan H1-taggar ska skrivas med röd färg skriver man alltså så här:
 
H1 {color:red;}
 
De tecken som används är krullparenteser, kolon och semikolon.
 
 
 
exempel 2
den här texten är placerad mellan BLOCKQUOTE-taggar; allt som på den här sidan placeras mellan de taggarna kommer att se ut så här: svart, kursiv, fet och understruken text på röd bakgrund och med första raden en bit indragen (text-indent)

 
Och här är koden som ser till att allt, som på den här sidan står mellan BLOCKQUOTE-taggar, ser ut som i rutan ovan:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BLOCKQUOTE {width:340px;font-weight:bold; text-indent:10%; text-align:justify; color:black; background-color:red;font-size:12pt; font-style:italic;text-decoration:underline;}
-->
</STYLE>
 
 
 
exempel 3
Den här texten är 
placerad mellan 
PRE-taggar; 
den är fet (bold),
överstruken och har
försetts med 
en ram av typen 
groove.

 
Att allt mellan PRE-taggar på den här sidan ser ut som i rutan ovan beror på följande kod:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
PRE {text-align:center; border-style:groove; border-width:1px; border-color:teal; font-weight:bold;font-size:12pt; text-decoration:line-through;}
-->
</STYLE>

 
en fyrkant

 
Stylesheetet kan placeras i HTML-sidans HEAD-del (alltså någonstans mellan HEAD-taggarna).
 
en fyrkant

 
Man kan använda ett och samma stylesheet för flera HTML-sidor. Då skapar man helt enkelt ett separat stylesheet som man länkar till från HTML-sidorna. Om stylesheet och HTML-sida ligger i samma katalog kan en sådan länk se ut här:
 

<LINK REL="
stylesheet"
     TYPE="
text/css"
     HREF="
mitt_stylesheet.html">
 
en fyrkant

 
I exemplen på den här sidan har följande bestämningar använts:
 
color
t ex black
background-color
t ex white
border-style
outset | inset | groove | ridge | solid | double | none
border-color
t ex red
border-width
t ex 6pt
align
left | right
font-weight
bold | bolder | lighter | normal
font-style
italic | normal
font-size
t ex 10pt
font-family
t ex Helvetica
text-indent
t ex 10%
text-align
left | center | right | justify
text-decoration
underline | line-through | blink | none
text-transform
uppercase | lowercase | capitalize | none

 
en fyrkant

 
De röda H-rubrikerna i exemplet högst upp på sidan (där ingen bredd - width - angetts i stilarket) ser i Netscape 4.0 ut så här:
 
bild headings bredd anpassad till texten
I MIE 4.0 ser det ut så här:
bild headings lika breda som sidan
 
en fyrkant
 
Mer om stilmallar under rubriken STYLESHEETS på www.flowsim.se
 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant

Fungerar bäst med Netscape 4.0+.
Senast ändrad 13 februari 1998.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska