ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska 2 - stilmallar - css
stylesheets: css/ stilmallar


bild av ett stylesheet


 
VAR?
I det första exemplet finns stilmallen i en separat fil som heter
minstilmall.css. LINK-taggen placeras i HTML-sidans HEAD-del och kan se ut så här:
 
<LINK REL="stylesheet"
TYPE="text/css"
HREF="minstilmall.css">

 
En stilmallsfil, t ex minstilmall.css, som gör bakgrundsfärgen vit och textfärgen svart på alla HTML-sidor som innehåller LINK-taggen ovan, kan se ut här:
 
BODY {background-color:white; color:black}
 
De tecken som används i stilmallen är
 
krullparenteser { }
kolon :
semikolon ;
 
en fyrkant

 
Man kan också placera stilmallen direkt på den HTML-sida vars utseende den ska reglera; stilmallen placeras då mellan STYLE-taggar i HTML-sidans HEAD-del. Den enda raden i exemplet här nedanför bestämmer att texten efter P-taggar (<P>) ska vara svart.
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
P { color: black }
-->
</STYLE>

 
en fyrkant

 
Man kan också använda attributet STYLE tillsammans med vilken HTML-tagg som helst i BODY-delen. I följande exempel sätts texten i det första stycket här nedanför till blå och texten i det andra blir röd.
 
<P STYLE="color: blue"> första stycket, den här texten blir blå
 
<P STYLE="color: red"> andra stycket, den här texten blir röd

 
en fyrkant

 
HUR?
Om man t ex vill bestämma att
BODY-delens bakgrundsfärg ska vara röd och att textfärgen ska vara svart kan man skriva så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY {background-color: red}
BODY {color: black}
-->
</STYLE>

 
eller så här (obs! semikolon mellan de olika bitarna):
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY
{
background-color: red;
color: black;
}
-->
</STYLE>

 
Om man sätter BODY-delens text- och bakgrundsfärg har man alltså bestämt hela sidans text- och bakgrundsfärg - om man inte anger annat för andra delar.
 
en fyrkant

 
Om man vill att alla H3-rukriker (dvs text som på sidan placeras mellan <H3> och </H3>) ska skrivas i grönt kan man skriva så här:
 
H3 { color: green }
 
Om man vill att betonade delar av H3-rubriker (dvs text som på sidan placeras mellan <H3><EM> och </EM></H3>) ska skrivas i rött kan man göra så här:
 
H3 EM { color: red }
 

 
en fyrkant

 
/* det här är en kommentar */
 
en fyrkant

 
ID
- t ex om det inte alltid ska se likadant ut efter alla P-taggar.
 
Så här definierar man stilmallen:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
#svart1{color:black;background-color:yellow;}
#svart2{color:black;background-color:red;}
-->
</STYLE>

 
Och så här kan man använda man den:
 
<P ID="svart1"> svart text på gul bakgrund
<P ID="svart2"> svart text på röd bakgrund
<P ID="svart1"> svart text på gul bakgrund

 
en fyrkant

 
CLASS
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
.gult{color:black;background-color:yellow;}
-->
</STYLE>
 
<H1 CLASS="gult">
svart text på gul bakgrund
<P CLASS="gult"> svart text på gul bakgrund
<PRE CLASS="gult"> svart text på gul bakgrund

 
Stilmallen här ovan för bestämmer att allt som är av klassen .gult kommer att skrivas i svart på en gul bakgrund.
 

 
en fyrkant

 
Som vanligt fungerar det olika i olika webbläsare och det är definitivt bäst att kolla sidan i åtminstone både MIE och Netscape.
 
Mer om stilmallar under rubriken STYLESHEETSwww.flowsim.se.

 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 13 Mars, 2004
 
Den här sidan hör hemma i ett tredelat ramsystem
hos
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska