ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska 6 - stilmallar
stylesheets: css/ stilmallarNer till texten! 

 

margin: ...
margin-top: ...
margin-right: ...
margin-bottom: ...
margin-left: ...
 
padding: ...
padding-top: ...
padding-right: ...
padding-bottom: ...
padding-left: ...
 
border: ...
border-top-width: ...
border-right-width: ...
border-bottom-width: ...
border-left-width: ...
border-width: ...
border-color: ...
border-style: ...

 

 


 
MARGIN - marginal

margin-top: ...
margin-right: ...
margin-bottom: ...
margin-left: ...
margin: ...
 
En bred vänstermarginal (70 pixlar) får sidan om man skriver så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY { margin-left: 70px }
-->
</STYLE>

 
H3-rubriker får en högermarginal som är 30 pixlar bred om man skriver så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H3 { margin-right: 30px }
-->
</STYLE>

 
Möjliga värden efter
margin-top:, margin-right:, margin-bottom: och margin-left: förutom längdangivelse är:
 
auto
 
Om man vill bestämma bredden på sidans samtliga marginaler kan man skriva så här :
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY
{
margin-top: 40px
margin-right: 35px
margin-bottom: 60px
margin-left: 35px
}
-->
</STYLE>

 
Samma sak kan också skrivas så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY { margin: 40px 35px 60px }
-->
</STYLE>

 
Första siffran bestämmer bredden på
margin-top, andra siffran bestämmer bredden på margin-right osv.
Ordningsföljden är alltså
margin-top - margin-right - margin-bottom - margin-left
 
Eftersom vänstermarginalen i exemplet ovan ska vara lika bred som högermarginalen (3.5 centimeter) behöver man inte ange något mått för den.
 
Om alla marginaler ska vara lika breda kan man skriva så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY { margin: 40px }
-->
</STYLE>

 
Om utrymmet över och under textmassan ska vara 40 pixlar och vänster- och högermarginalerna båda ska vara 60 pixlar breda och kan man skriva så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY { margin: 40px 60px}
-->
</STYLE>

 

 

 

 
PADDING

padding-top: ...
padding-right: ...
padding-bottom: ...
padding-left: ...
padding: ...
 

 
Med hjälp av padding anger man hur mycket tomrum som ska finnas mellan t ex en textrad och dess omgivande element, t ex en ram (border). Så här kan man exempelvis bestämma alla H3-rubrikers padding:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H3 { padding-top: 10px }
H3 { padding-right: 20px }
H3 { padding-bottom: 30px }
H3 { padding-left: 40px }
-->
</STYLE>

 
Samma sak kan skrivas så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H3 { padding: 10px 20px 30px 40px}
-->
</STYLE>

 
Första siffran bestämmer bredden på
padding-top, andra siffran bestämmer bredden på padding-right osv.
Ordningsföljden är alltså
padding-top - padding-right - padding-bottom - padding-left
 
Om tomrummet över och under rubriken ska vara 10 pixel och tomrummet till höger och vänster ska vara 20 pixel räcker det med att skriva så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H3 { padding: 10px 20px}
-->
</STYLE>

 

 

 

 
BORDER - ram

border-top-width: ...
border-right-width: ...
border-bottom-width: ...
border-left-width: ...
border-width: ...
border-color: ...
border-style: ...
 
Alla H2-rubriker får en svart ram av varierande bredd om man skriver så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H2 { border-top-width: thick }
H2 { border-right-width: thin }
H2 { border-bottom-width: medium }
H2 { border-left-width: thick }
-->
</STYLE>

 
Samma sak kan skrivas så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H2 { border-width: thick thin medium thick}
-->
</STYLE>

 
Om ramen ska vara lika bred runt om kan man skriva så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H2 { border-width: thick }
-->
</STYLE>

 
Alla H1-rubriker får en 30 pixel bred ram om man skriver så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H1 { border-width: 30px}
-->
</STYLE>

 
För att reglera ramens bredd kan man använda något av orden
thin, medium eller thick men man kan också ange bredden i t ex pixel och skriva så här:
10px
eller i centimeter och skriva så här:
0.5cm

 

 
Ramens färg bestämmer man med hjälp av border-color:.
Alla H4-rubriker får en svart ram om man skriver så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H4 { border-color: black }
-->
</STYLE>

 

 
Ramens utseende bestäms med hjälp av border-style:, t ex:
 

H1 { border-style: dotted}

 
Möjliga värden efter
border-style: är:
 
none| dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

 

 
Så här ser en H2-rubrik med ram av typen inset ut i Netscape Navigator 4 (Windows):
 

 
Stilmallen som bestämmer den här H2-rubrikens utseende ser ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H2 { background-color: white }
H2 { color: black }
H2 { border-color:gray}
H2 { border-width:10px}
H2 { border-style:inset}
-->
</STYLE>

 
Samma H2-rubrik men med
padding satt till 10px (10 pixel) och border-style satt till groove ser ut så här:
 

 
Stilmallen ser ut så här:
 

 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H2 { padding:10px}
H2 { background-color: white }
H2 { color: black }
H2 { border-color:gray}
H2 { border-width:10px}
H2 { border-style:groove}
-->
</STYLE>

 
En H1-rubrik med en ram av typen
ridge ser ut så här:
 

 
Stilmallen ser ut så här:
 

 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
H2 { padding:10px}
H2 { background-color: white }
H2 { color: black }
H2 { border-color:gray}
H2 { border-width:30px}
H2 { border-style:ridge}
-->
</STYLE>

 
OBS! Stilmallar fungerar i varierande grad i nyare webbläsare (Netscape 4.0+ o MIE 4.0+); det är definitivt bäst att kolla sidan i åtminstone både Netscape Navigator och MIE.
 
Mer om stilmallar under rubriken STYLESHEETSwww.flowsim.se

 

Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Fungerar bäst med Netscape 4.0+.
Senast ändrad 13 mars 2004

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska