ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska 7 - stilmallar
stylesheets: css/ stilmallar


stylesheets - mått
Ner till texten!


 
 

 
RELATIVA MÅTT
...em
...ex
...px

ABSOLUTA MÅTT
...cm
...in
...mm
...pc
...pt


 

 

RELATIVA MÅTT
 
...em - relaterar till textens höjd i det aktuella avsnittet
 
Om man vill att ett stycke ska förses med marginaler som är 1,5 gånger bredare än höjden på en textrad i samma stycke kan man skriva så här:

 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
   P { margin: 1.5em }
-->
</STYLE>

 
...ex - relaterar till höjden på bokstaven "x" i det aktuella avsnittet
 
Om man vill att ett stycke ska förses med marginaler som är hälften så breda som bokstaven "x" i samma stycke är hög kan man skriva så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
   P { margin: 0.5ex }
-->
</STYLE>

 
...px - pixel
 
Om man vill att ett stycke ska förses med marginaler som är 30 pixel breda kan man skriva så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
   P { margin: 30px }
-->
</STYLE>

 
OBS! Glöm inte att sätta ut enhet! (Det fungerar i vissa webbläsare men skapar rent kaos i andra.)

 

 

ABSOLUTA MÅTT
 
...mm - millimeter
...cm - centimeter
...in - inches, 1 inch = 2,54 cm
...pc - picas - 1 pc = 12 pt
...pt - points - 1 pt = 1/72 inches
 

 

 
OBS! Stilmallar fungerar i varierande grad i nyare webbläsare (Netscape 4.0+ o MIE 4.0+); det är definitivt bäst att kolla sidan i åtminstone både Netscape Navigator och MIE.
 
Mer om stilmallar under rubriken STYLESHEETSwww.flowsim.se
 

 
Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Fungerar bäst med Netscape 4.0+.
Senast ändrad 13 mars 2004.

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska