ilj@flowsim.se
Stylesheets på svenska
Placera en yta med stilmallar

BAKGRUNDS-
BiLDER 
<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"></div> 
Allt som behövs för att bestämma exakt var en yta ska placeras är följande:
 
position:absolute
left:10px
top:10px

 

<div style="
position:absolute;top:0px;left:0px ">
det här blir en yta som placeras längst upp till vänster!

</div>

 
OBS! Glöm inte att sätta ut enhet (px i exemplet) när du placerar text och bilder med stilmallar! (Det fungerar i vissa webbläsare men skapar rent kaos i andra.)
 

 
 

 
z-index
 
Om man placerar ytor helt eller delvis ovanpå andra ytor hamnar den yta som skapas sist överst. Det här kan man annars reglera med hjälp av
z-index, t.ex. z-index:0 eller z-index:1. Ju högre siffra efter z-index desto högre upp i "stapeln".
 
Med hjälp av skript kan man flytta och stapla om ytor även efter det att sidan laddats klart. Exempel på det finns under huvudurubriken JAVASCRiPT. Se till exempel det här exemplet.
 

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 13 mars 2004
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
 
Stilmallar på svenska