ilj@flowsim.se
Stilmallar på svenska
hur man bestämmer bredd & höjd
div style = width:XXpx
div style = height:XXpx

<div style="width:250px">

text
text text
text text text
text text text text
text text text text text
text text text text text text
text text text text text text text
text text text text text text text text
text text text text text text text text text och en bild

</div>

 
En tabell blir 120 pixlar bred om man skriver så här:
 
<table style="width:120px;"><tr><td>...</td></table>
 
tabell

 
 
En bild blir 80 pixlar bred och 30 pixlar hög om man skriver så här:
 
<img src="bild.gif" alt="" style="width:80px;height:30px">
 

 
 
Alla "divvar" på en sida blir 250 pixlar breda om man använder en stilmall som ser ut så här:
 

<STYLE TYPE="text/css">
<!--
div
{
width:250px
}
-->
</STYLE>

 
 
 
Alla tabeller på en sida blir 450 pixlar breda om man använder en stilmall som ser ut så här:
 

<STYLE TYPE="text/css">
<!--
table
{
width:450px
}
-->
</STYLE>

 

 

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 13 mars 2004
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
STYLESHEETS