ilj@flowsim.se
Stilmallar på svenska
 text-align
 ...left
 ...justify
 ...right

text-align:right

text
text text
text text text
text text text text
text text text text text
text text text text text text
text text text text text text text
text text text text text text text text
text text text text text text text text text
 

 
Rak vänstermarginal: text-align:left
 
Rak högermarginal: text-align:right
 
Rak vänstermarginal & rak högermarginal: text-align:justify
 
 
text-align:right
 
Rak högermarginal får man genom att använda text-align:right, t ex så här:
 
<P STYLE="text-align:right">text text text text</P>
 

För rak högermarginal används text-align:right. För rak högermarginal används text-align:right. För rak högermarginal används text-align:right. För rak högermarginal används text-align:right. För rak högermarginal används text-align:right.


 
 
 
text-align:justify
 
<P STYLE="text-align:justify">text text text text</P>
 

För texten i det här stycket används text-align:justify. För texten i det här stycket används text-align:justify. För texten i det här stycket används text-align:justify. För texten i det här stycket används text-align:justify. För texten i det här stycket används text-align:justify. För texten i det här stycket används text-align:justify.


 
 
Allt som placeras i tabellceller (mellan TD-taggar) hamnar till höger i cellen om man använder en stilmall som ser ut så här:
 

<STYLE TYPE="text/css">
<!--
TD
{
text-align:right
}

-->
</STYLE>
 

 

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 13 mars 2004
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
STYLESHEETS