copyright I Ljungströmilj@flowsim.se
 HTML på svenska
 SKAPA META-TAGGAR

  - den här sidan kräver Javascript för att fungera (N3+ o MIE4+)
 
   Fyll i den titel du vill ge din sida!
   

   Beskriv sidan! Vad handlar den om?
   

   Nyckelord (kommatecken emellan)!
   
 
   
 
   
 
   


   
 
Placera cursorn i textrutans övre vänstra hörn (till vänster om <TITLE> ), tryck ner vänster musknapp och för cursorn nedåt i textrutan tills all text är målad.
 
Släpp upp musknappen.
 
Kopiera meta-taggarna t ex genom välja Redigera/ Kopiera uppe på menyraden. I Windows kan man kopiera markerad text även genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och trycka ned C.
 
Klistra in META-taggarna på HTML-sidan. Meta-taggar placeras alldeles i början av sidan i HEAD-delen, dvs efter <HEAD> men före </HEAD>.
 
Det är viktigt att alla tecken kommer med - texten i textrutan här ovanför börjar med
<
och slutar med
>
Se till så att de tecknen kommer med!
 
Resultatet på sidan ska se ut ungefär så här:
 

<TITLE>din titel</TITLE>
<META NAME="description"
     CONTENT="din text">
<META NAME="keywords"
     CONTENT="dina nyckelord, dina nyckelord">
 
Fler META-taggar hittar du under HTML/ om META-taggar!

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se/