© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 66
JavaScript onclick, bildvisare
Ny bild visas vid varje klickning. Klicka på bilden!
liknande exempel:
> bildväxling när man för muspekaren över bilderna
> fler exempelklicka på bilderna
kod och förklaringar längre ner

 
Så här ser koden ut:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
TYPE="
text/javascript">
<!--

if(document.images)
{
bild=new Array()
bild[0]=new Image()
bild[1]=new Image()
bild[2]=new Image()
bild[3]=new Image()
bild[0].src="fyll i första bildfilen"
bild[1].src="fyll i andra bildfilen"
bild[2].src="fyll i tredje bildfilen"
bild[3].src="fyll i fjärde bildfilen"
visad=1
}

function iljbyte()
{
if(document.images)
{
document.iljswitch.src=bild[visad].src
visad++
if(visad==bild.length){visad=0}
}
}
//
-->
</SCRIPT>
 

<A HREF="#"
ONCLICK="
iljbyte();return false">
<IMG SRC="
fyll i bildfilens namn"
NAME="
iljswitch"
BORDER="
0"
WIDTH="
fyll i bredd i pixel"
HEIGHT="
fyll i höjd i pixel"></A>
 
 
Fler bilder? Fortsätt med
 
bild[4]=new Image()
bild[4].src="fyll i femte bildfilen"
bild[5]=new Image()
bild[5].src="fyll i sjätte bildfilen"
etc
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 7 juni 1999.
 

Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se