JAVASKRiPT mm
Bildvisare - bildväxling - animation


exempel & kod med förklaringar
 
bildväxling med innerHTML - enklast, men kräver nyare webbläsare
bildväxling onmouseover och bildväxling onmouseout
bildväxling onmouseover och bildväxling onmouseout 2
bildväxling onmouseover och bildväxling onmouseout 3
bildväxling onmouseover och bildväxling onmouseout 4
bildväxling onmouseover och bildväxling onmouseout 5
varannan dag
bildväxling onMouseOver och bildväxling onmouseout 5
kod för flera bilder
bildväxling onmouseover och bildväxling onmouseout 6
animering
bildväxling och animation vid onmouseover
bildvisare: välja bild i rullgardinsmeny
automatiskt visa olika bilder olika dagar
bildvisare med bildtexter (text i textruta)
bildvisare med bildtexter (texten direkt på sidan)
bildvisare 2
bildvisare: välja bild att visa med radio buttons
banners
visa olika bilder när muspekaren förs över olika textlänkar
bildvisare: ny bild vid varje klickning
bildvisare: ny bild vid varje onmouseover
JavScript animation
images/animation - bilder som "flyttar sig" över sidan
visa tid med hjälp av sifferbilder - animation
flytta en bild över sidan
bildväxling/ onMouseMove
bildspel - automatisk bildväxling - en klickning på bilden leder till olika sidor beroende på vilken bild som visas
Kan användas för att t.ex. bläddra igenom thumbnails med möjlighet att klicka på en thumbnail för att visa fullstor bild
bildväxling med innerHTML
 
Allt om hur man ändrar (till exempel) färg och storlek på länkTEXT när muspekaren befinner sig över texten finns under rubriken STYLESHEETS.
 

Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos
www.flowsim.se
JAVASCRiPT