© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 65
JavaScript window.moveTo(), window.moveBy()

klicka här
för att öppna
ett nytt
flyttbart fönster
&
klicka sedan på
pilarna
i
det nya fönstret
 
 

 

 
Om man vill flytta ett fönster till en bestämd position kan man skriva så här:
 
self.moveTo(x,y)
eller
window.moveTo(x,y)
eller
mywindow.moveTo(x,y)
eller
top.moveTo(x,y)
 
där
x och y byts ut mot en siffra som reglerar hur många pixel från skärmens vänsterkant resp hur många pixel från skärmens övre kant fönstret ska placeras.
0,0 är alltså skärmens övre vänstra hörn - x=0 och y=0.
 
Om man skriver
 
self.moveTo(0,0)
 
så hamnar fönstret högst upp och längst till vänster på skärmen.
 
Om man skriver
 
self.moveTo(50,0)
 
så hamnar fönstret fortfarande högst upp på skärmen men 50 pixel från vänsterkanten.
 
Man kan också flytta ett fönster i förhållande till dess aktuella postition, t ex 25 pixel åt vänster:
 
self.moveBy(-25,0)
 

 

 
self och window betyder i Netscape Navigator att hela "huvudfönstret" med eventuella ramar (FRAMES) flyttas; MIE (version 4.01, Win 95) flyttar däremot den ram (!?) där kod-sidan finns.
 
Om man vill flytta ett fönster man öppnat med kod byter man ut
self mot namnet på det fönstret.
 

 
Med vanlig javascript kan man inte flytta ett fönster så att någon del av det hamnar utanför skärmen (det går däremot om man använder "signed javascript").
 

 
Hur man öppnar ett nytt fönster? Se t.ex
26 öppna nytt fönster
26b öppna nytt fönster och placera en bild
55 "egentillverkad alert"

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 10 mars 1999.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se