© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 55
"egentillverkad javascript alert"
JavaScript window.open, onBlur
>vanlig JavaScript alert()

klicka här
för att öppna
ett fönster
som
alltid ligger överst
!
(stäng fönstret med knappen)
 

kod och förklaringar längre ned
pil till kod och förklaringar längre ned


 
Så här ser koden som öppnar det nya fönstret ut.
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--

function iljbildwin2(texten)
{
iljbwin2= window.open('','wi2','width=270,height=160')
//1
iljbwin2.document.write("<TITLE>ilj ALERT</TITLE>"+
//2
     "<BODY ONBLUR='self.focus()'>")
//3
iljbwin2.document.write("<TABLE HEIGHT='100%'"+
//4
     "WIDTH='100%'>"+
//5
     "<TR><TD HEIGHT='80%'VALIGN='top'><B>"+texten)
//6
iljbwin2.document.write("<TR><TD ALIGN='center'>"+
//7
     "<FORM>"+
//8
     "<INPUT TYPE='button'"+
//9
     "ONCLICK='self.close()'VALUE='OK!'>"+
//10
     "</FORM></TABLE>")
//11
iljbwin2.document.close()
//12
}
//
-->
</SCRIPT>
 
Man kan anropa funktionen på olika sätt och samma funktion kan förstås anropas från flera ställen på sidan. Den text som visas i det nya fönstret definieras (i det här exemplet) i själva anropet, t ex så här:
 

<FORM>
<INPUT TYPE="
button"
     VALUE="
öppna nytt fönster"
     ONCLICK="
iljbildwin2('texten på nya fönstret')">
</FORM>
 
1 den här raden (som börjar med iljbwin2=) öppnar ett nytt fönster som är 270 pixel x 160 pixel.
 
2 den här raden placerar en titel i fönsterlisten högst upp.
 
3 den här raden gör så att fönstret alltid ligger överst
focus() fungerar inte i MIE 3.0, i Netscape fungerar focus() fr o m version 3.0
 
4, 5 de här raderna placerar en tabell i på den nya sidan; tabellen är lika bred och (minst) lika hög som fönstret.
 
6 här skrivs textmeddelandet i en övre tabellcell vars höjd är lika med 80% av tabellens höjd; VALIGN=top gör så att texten hamnar högst upp i tabellcellen.
 
7 ny rad och ny tabellcell; det som placeras i den här tabellcellen ska centreras i tabellcellen (ALIGN=center)
 
8, 9 en form med en knapp placeras på sidan och ...
 
10 när man klickar på den stängs fönstret; inom citationstecken efter VALUE skriver man den text som ska finnas på knappen
 
11 glöm inte sluttaggarna för tabellen och formen (formuläret)
 
12 dokumentet stängs

 


Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 24 november 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se