© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript på svenska 57
JavaScript play()

- här laddas en ljudfil först när man klickar på dess namn
(Netscape 2.0+, fungerar med insticksprogrammet LiveAudio)


Mjauu 1 (18kB)
Mjauu 2 (12 kB)
Mjauu 3 (11kB)


1 Placera ljudet på sidan:
 

<EMBED SRC="
ingetljud.wav"
     HIDDEN="
true"
     AUTOSTART="
false"
     NAME="
iljsound"
     MASTERSOUND>
 
Gör ingetljud.wav-filen så här:
a Öppna, t ex, Anteckningar (Notepad)
b Tryck en gång på mellanslagstangenten.
c Spara filen som "någonting.wav". Alltså ett namn vilket som helst följt av suffixet .wav.
 
2 Placera en FORM med "radio buttons" på sidan:
 

<FORM>
<INPUT TYPE = "
radio"
     NAME = "
iljradio"
     onClick = "
if(this.checked) {iljplay('förstaljudfilensnamn.wav')}">Ljud 1
<INPUT TYPE = "
radio"
     NAME = "
iljradio"
     onClick = "
if(this.checked) {iljplay('andraljudfilensnamn.wav')}">Ljud 2
</FORM>
 
När man klickar i en ruta och den markeras anropas funktionen iljplay() som placeras i HTML-filens HEAD-del och som ser ut så här:
 

<SCRIPT LANGUAGE="
JavaScript"
     TYPE="
text/javascript">
<!--

function iljplay(sfile)
     {
     document.iljsound.play(false,sfile)
     }
//
-->
</SCRIPT>
 
Ljudfilens namn (skrivet mellan citationstecken i anropet) kommer in i funktionen som sfile.
 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 21 december 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JavaScript på svenska