© ilj ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML: e-postformulär - textrutor, rullgardinsmenyer, lösenord mm

 
 
CHECKBOXES
 

 
RADIO BUTTONS


 
en linje
pil som pekar nedåt


FORM ELEMENTS - vad man kan ha på ett formulär
 
INPUT TYPE
- text, button, password, checkbox, radio, reset, submit, image, hidden, file
TEXTAREA
SELECT
OPTION
KEYGEN
ISINDEX
 
OBS! Allt som man vill ha med på formuläret placeras mellan
FORM-taggar.
Ett exempel på en
FORM-tagg
finns längst ner på sidan.

 

 
en linje
 
 

1
<INPUT TYPE="text">
 

 
<INPUT TYPE = "text"
VALUE = "flowsim1"
SIZE = "
302"
NAME = "
namn3"
MAXLENGTH= "
304">

 

1 VALUE används om man vill att det skall stå något i textrutan från början
2 textrutans bredd, mätt i antal bokstäver (genomsnittslig bokstavsbredd)
3 ett namn vilket som helst för att identifiera fältet
4 om man vill begränsa antalet bokstäver som kan skrivas i textrutan kan man använda MAXLENGTH
 
Om man skickar den här formen som e-post ser resultatet för detta fält ut ungefär så här:

namn = flowsim
 
en linje
 

 
2
<TEXTAREA>...</TEXTAREA>
 

 
<TEXTAREA NAME= "meddelande1"
ROWS = "
32"
COLS = "
303">
flowsim
flowsim
flowsim

</TEXTAREA>


1 ett namn vilket som helst för att identifiera textrutan
2 textrutans (synliga) höjd, mätt i rader
3 textrutans bredd, mätt i antal bokstäver (genomsnittslig bokstavsbredd)

Om man skickar den här formen som e-post ser resultatet för detta fält ut ungefär så här:

meddelande = ...
 
 
Under rubriken JAVASCRiPT finns flera exempel på hur man kan använda kod för att automatiskt skriva text i textareor.
 
en linje
 

 
3
<INPUT TYPE="password">
 

 
<INPUT TYPE = "password1"
SIZE = "
202"
NAME = "
lösenord3"
MAXLENGTH= "
74">


1 fungerar som <INPUT TYPE ="text"> med den skillnaden att det man skriver visas som asterisker
2 textrutans bredd, mätt i antal bokstäver (genomsnittslig bokstavsbredd)
3 namn för att identifiera fältet
4 om man vill begränsa antalet bokstäver som kan skrivas i textrutan kan man använda MAXLENGTH

Om man skriver flowsim i rutan och skickar den här formen som e-post ser resultatet för detta fält ut så här:

lösenord = flowsim
 
en fyrkant


 
 
4
<INPUT TYPE="checkbox">
 
ETT
TVÅ
TRE
 
<INPUT TYPE = "checkbox"
CHECKED
1
VALUE = "
ett"
NAME = "
namn2">ETT
<INPUT TYPE = "checkbox"
VALUE = "
två"
NAME = "
namn">TVÅ
<INPUT TYPE = "checkbox"
VALUE = "
tre"
NAME = "
namn">TRE
 
1 CHECKED placerar ett kryss i den aktuella rutan
2 samma namn för alla rutor i samma grupp
Om man kryssar för ETT och TRE och skickar den här formen som e-post ser resultatet för detta fält ut så här:

namn=ett
namn=tre

 
en linje


 
 
5
<INPUT TYPE="radio">
 
1-9
10-19
 
<INPUT TYPE = "radio"
NAME = "
antal1"
VALUE = "
1-9">1-9
<INPUT TYPE = "radio"
NAME = "
antal"
VALUE = "
10-19"
CHECKED
2>10-19

1 samma namn för alla rutor i samma grupp
2 checked placerar ett "kryss" i den aktuella rutan
 
Om man markerar 10 -19 och skickar denna form som e-post ser resultatet för detta fält ut så här:

antal=10-19

 
en linje


 
 
6
<SELECT>...</SELECT>
 

 
<SELECT NAME = "information1"
SIZE = "
42"
MULTIPLE
3>
<OPTION>
första
<OPTION SELECTED4> andra
<OPTION >tredje
<OPTION> fjärde
<OPTION> femte
</SELECT>
 

1 ett namn vilket som helst för att identifiera fältet
2 antal synliga rader/ alternativ
3 MULTIPLE gör det möjligt att välja fler än ett alternativ(med hjälp av Ctrl)
4 SELECTED gör den aktuella raden markerad från början

Om man markerar andra och fjärde och skickar denna form som e-post ser resultatet för detta fält ut så här:

information=andra
information=fjärde


 
>>> mer om rullgardinsmenyer
 
en linje

 
 
7
<INPUT TYPE="reset">
 
<INPUT TYPE = "reset"
VALUE = "
RADERA">
blir
 

 
En klickning på knappen raderar allt som skrivits i rutorna efter det att sidan laddades

 
en linje

 
 
8
<INPUT TYPE="submit">
 
<INPUT TYPE = "submit"
VALUE = "
SKICKA">
blir
 

 
En klickning på knappen skickar iväg det hela; exakt vad som händer beror på vad man angett i FORM-taggarna (se längre ner)
 
en linje

 
 
9
<INPUT TYPE="image">
 
Istället för att använda en SUBMIT-knapp kan man använda en bild.
 
<INPUT TYPE = "image"
NAME = "
bild"
SRC = "
bildfil">
blir

En klickning på bilden skickar alltså iväg formen och ger x- och y-värdena för den punkt avsändaren klickade på (i det här exemplet ser man om avsändaren klickade på rött eller grönt genom att kolla om x är större eller mindre än 12):
bild.x =
bild.y =

 
en linje

 
 
99
<INPUT TYPE="button">
 

 
 
Man kan använda stylesheets för att bestämma knappens utseende. Se t.ex. det här exemplet

 
en linje

 

 
SÅ HÄR KAN MAN SKRIVA OM MAN VILL SKICKA FORMEN SOM E-POST:
 

<FORM METHOD = "
post"
NAME = "
ett namn vilket som helst"
ACTION = "
mailto:ilj@flowsim.se"
ENCTYPE = "
text/plain">
här placeras allt som skall vara med på formen, t ex
en textruta,
en RESET-knapp och
en SUBMIT-knapp...

</FORM>
 
Glöm inte att byta ut min e-postadress mot din egen!
 
MER om FORMULÄR:
e-postformulär - ett exempel med kod
formulär med knappar, rullgardinsmenyer etc
rullgardinsmenyer
 
Bestämma hur formuläret ska se ut? Använd stylesheets (stilmallar).

 
en fyrkant
 
en linje
 
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska