ilj@flowsim.se
stylesheets på svenska 3 - stilmallar - css
stylesheets: css/ stilmallar - färger och bakgrundsbilder


 

 
FÄRG, BAKGRUNDSBILD & LÄNKFÄRG
 
color: ...
background-color: ...
background-image: ...
background-repeat: ...
background-attachment: ...
background-position: ...
background: ...
 
A:link { color: ... }
A:visited { color: ... }
A:hover { color: ... }
A:active { color: ... }

 

  

 
FÄRG - color
 
Efter
color: skriver man den färg texten i ett bestämt element (t ex BODY, P) ska ha. T ex
 
P { color: red }

 
Här bestämmer man alltså att texten efter P-taggar ska vara röd.


 
FÄRG
kan man ange på flera sätt. T ex
 
P { color: black }
P { color: #000 }
P { color: #000000 }
P { color: rgb (0,0,0) }
P { color: rgb (0%,0%,0%) }
 
Textfärgen blir i samtliga fall svart.
 


 
För att bestämma vilken färg någonting ska ha kan man alltså använda

  • färgord, t ex white
  • färsiffror, hexadecimalt, t ex #FFFFFF
  • färsiffror, decimalt, som rgb (255255255)

 
Full pott (255 resp FF) av alla färger (RedGreenBlue) blir vitt, en nolla på alla positioner blir svart.

 

 

 
BAKGRUNDSFÄRG - background-color
 
Efter
background-color: skriver man den färg bakgrunden i ett bestämt element (t ex BODY, P) ska ha. T ex
 
BODY { background-color: yellow }

 
Här sätts sidans bakgrundsfärg till gul.

 

 

 
Om man vill att sidan ska ha en blå bakgrund kan man skriva t ex så här:
 
BODY { background-color: #00FF00 }
 
Om man vill att alla rubriker som befinner sig mellan H4-taggar ska omges av en ruta med röd bakgrund kan man skriva så här:
 
H4 { background-color: #FF0000 }
 
Alla Paragrafer får en grå bakgrundsfärg om man skriver så här:
 
P { background-color: #666666 }
 

 
Mer om färger finns under
 
BILD & FÄRG/ färger
BILD & FÄRG/ färgord
BILD & FÄRG/ färgsiffror
BILD & FÄRG/ testa färger

 

 

 
BAKGRUNDS-BILDER
background-image: ...
background-repeat: ...
background-attachment: ...
background-position: ...
background: ...
 
Om man vill använda en bild som heter
bild.gif som bakgrund på sidan kan man skriva så här:
 
BODY { background-image: url(bild.gif) }
 
Exemplets bild
bild.gif ser ut så här:

 

 

 
background-repeat
 
Om man inte vill att hela bakgrunden ska täckas av bakgrundsbilden, utan bara vill ha ett horisontellt band av röda cirklar kan man skriva så här:
 
BODY { background-repeat: repeat-x }
 

 
En stapel av röda cirklar får man om man i stället skriver:
 
BODY { background-repeat: repeat-y }
 
 
Ett enda exemplar av bakgrundsbilden kommer att synas om man skriver så här:
 

 
BODY { background-repeat: no-repeat }
 
Med hjälp av background-position kan man bestämma exakt var bakgrundsbilden ska hamna.
 

 
Möjliga värden efter background-repeat: är
 
repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
 

 

 
background-attachment
 
Möjliga värden efter
background-attachment: är
 
fixed | scroll

 
Ett exempel på användning av background-attachment:fixed finns under EXEMPEL/bakgrundsbild i en rad högst upp i fönstret. Rulla den sidan och se vad som händer med bakgrundsbilden (raden av svarta bilar högst upp i fönstret).
 

 

 
background-position
 
Med hjälp av
background-position: bestämmer man bakgrundens placering. Det kan man göra på olika sätt. Följande fyra exempel placerar (första) bakgrundsbilden längst uppe till vänster på sidan:
 
BODY { background-position: 0cm 0cm }
 
BODY { background-position: 0% 0% }
 
BODY { background-position: left top }
 
BODY { background-position: top left }

 
Möjliga värden efter background-position: förutom procenttal (t ex 50%) och absoluta längdangivelser (t ex 2cm) är
 
top | center | bottom || left | center | right
 

 
Om man vill ha en grön bakgrundfärg och mitt på sidan ett horisontellt band av röda cirklar kan man alltså skriva så här:
 
BODY { background-color: green }
BODY { background-image: url(red.gif) }
BODY { background-position: left center }
BODY { background-repeat: repeat-x }

 

 
background
 
Man kan också placera allt som har med sidans bakgrundsbild att göra på ett ställe. Så här:
 
BODY {background: green url(red.gif) left center repeat-x}
 

 

 
Textlänkars färg reglerar man så här:
 
A:link { color:black }
A:visited { color:#999999 }
A:hover { color:orange }
A:active { color:red }

 
I exemplet ovan bestäms alltså att obesökta länkar ska vara svarta.
När muspekaren befinner sig över länken och man trycker ner vänsterknappen ska länktexten bli röd.
När muspekaren rör sig över länken blir länktexten bli orange. Besökta länkar ska vara grå.
 
testlänk
 
Fler exempel under stilmallar & länkar

 

 
OBS! Stilmallar fungerar i varierande grad i nyare webbläsare (Netscape 4.0+ o MIE 4.0+); det är definitivt bäst att kolla sidan i åtminstone både Netscape Navigator och MIE.
 
Mer om stilmallar under rubriken STYLESHEETSwww.flowsim.se

 

Sidan gjordes av
 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 13 mars 2004
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska