ilj@flowsim.se
stylesheets/ stilmallar på svenska - css
stilmallar och länkar
(om man är noga med hur menyer/länkknappar ser ut är det säkrast att använda bilder som inte påverkas av varierande inställningar för textstorlek, typsnitt och annat; exempel på "bildknappar" finns under rubriken JAVASCRiPT)


länkar
länkar
länkar
länkar
länkar


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Så här kan en stilmall som reglerar länkarnas färg se ut:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
A:link {color:#0000ff;}
A:visited {color:#0000ff;}
A:hover {color:orange}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir blå (#0000ff) länkar som lyser till i orange när muspekaren rör sig över dem:

blå länk
 

Om man vill sätta typsnittet till Arial kan stilmallen se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

A:link {color:blue; font-family:Arial}
A:visited {color:blue; font-family:Arial}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir blå länkar som visas i typsnittet Arial, om det finns tillgängligt:
blå länk
 
En stilmall som gör länktexten kursiv kan se ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

A:link {color:blue; font-family:Arial;font-style:italic}
A:visited {color:blue; font-family:Arial;font-style:italic}
-->
</STYLE>

 
Resultatet blir blå länkar som visas med kursiv text och i typsnittet Arial, om det finns tillgängligt:
blå länk
 
Olika typer av länkar på en och samma sida?
Så här kan stilmallen se ut:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

A.red:link {color:red;}
A.green:link {color:green;}
A.blue:link {color:blue;}
A.orange:link {color:orange;}
-->
</STYLE>

 
Själva länkarna ser ut så här:
 
<A CLASS="red"
      HREF="
URL">röd länk </A>
 
<A CLASS="blue"
      HREF="
URL">blå länk </A>
 
Och resultatet:
röd länk
blå länk
grön länk
orange länk

 
För att få länken att ändra färg när länken hamnar i fokus genom att användaren stegar dit med hjälp av tangentbordet (TAB-knappen) kan man använda en stilmall som ser ut så här:
 
<STYLE TYPE="text/css">
<!--

A:focus{color: orange;}
-->
</STYLE>

 
(Länkarna i exemplet högst upp på sidan blir orange när de hamnar i fokus.)
 

 

 
Man kan förstås skriva länkarna i fetstil, ge dem en bakgrundsfärg, förse dem med ramar & marginaler, ändra storlek på texten mm. Se avsnitten om färg & bakgrund, typsnitt & text och annat i avsnitten om stilmallar under rubriken STYLESHEETSwww.flowsim.se.
 
FLER STiLMALLSEXEMPEL:
stilmallar & listor
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd
"gles text"

 
en linje
Sidan gjordes av
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 13 mars 2004.
Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska