ilj@flowsim.se
Stylesheets på svenska 1 - stilmallar - css
- ett sätt att bestämma hur HTML-sidan ska se ut.

stylesheets
stylesheets

 
Genom att använda stylesheets kan man i början av en HTML-sida (eller på ett separat stylesheet som kan användas av flera HTML-sidor) bestämma hur alla olika element (t ex H1, H2, BODY, P etc) man kommer att använda ska se ut.
 
Man kan t ex bestämma att varje gång man använder
BLOCKQUOTE-taggarna ska den text som placeras mellan taggarna se ut på ett bestämt sätt, vara blå och kursiv till exempel eller att text efter P-taggar alltid ska stå till höger på sidan.
 
Man kan också bestämma sådant som marginalbredd och radhöjd och exakt var något ska placeras.
 
Stilmallen ersätter attributen i HTML; i stället för att till exempel bestämma hemsidans bakgrundsfärg i BODY-taggen, så här:
 
<BODY BGCOLOR="red">
 
kan man använda en stilmall som ser ut som i exemplet på bilden här ovanför där sidans bakgrundsfärg sätts till röd och textens färg till svart. Den rad som bestämmer bakgrundsfärgen ser ut så här:
 
BODY { background-color:red }
 
Avsnittet var? hur? handlar om var man placerar stilmallen och om hur den kan se ut.
 


 

 

 

 

Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.seSenast ändrad: 13 mars 2004

Den här sidan hör hemma i ett tredelat ramsystem
hos
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska