Konsult inom allt som har med strömningslära och värmeöverföring att göra:

flowsim AB

Några av de frågeställningar vi arbetat med
 • Tryckfall och värmeöverföring i värmeväxlare.
   
 • Kylning av datorer - fläkt eller naturlig konvektion?
   
 • Tömning av en oljetank i minusgrader.
   
 • Sterilisering av tandimplantat.
   
 • Värmeledning mellan två olika material. Är kontaktresistansen viktig?
   
 • Lokalt utsug av tobaksrök mha röktorn.
   
 • Droppavskiljning i inloppsgaller.
   
 • Strömning och tryckförluster i filter.
   
 • Självdragsventilation.
   
 • Vindlaster.
   
 • Lufthastigheter i renrum.
   
 • Experthjälp vid skiljedomsförfarande.
   
 • Experthjälp vid CFD-beräkningar.
   
 • CFD-kurser.

 
För mer information kontakta Lars Davidson, professor vid Institutionen för Tillämpad mekanik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.
Telefon 031 - 772 14 04
lada/eposttecken/flowsim.se
lada/eposttecken/chalmers.se
 
EXEMPEL PÅ BERÄKNINGAR MED JAVASCRIPT
 
självdragsventilation - beräkning av luftväxling
hastighet o tryck i rörsystem
öppnas i i nytt fönster

 
ventilation, värmeöverföring, strömningslära
 
flowsim AB
Skånegatan 25
412 52 Göteborg
Tel: 031 - 772 14 04