©ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML och RAMAR
>>> se även frames 2
 
RAM 1
RAM
2

 


 
I exemplet är webbläsarfönstret uppdelat i två ramar: överst RAM 1 och under den RAM 2.
 
Tre filer behövs:
  • en fil där fönstrets uppdelning i ramar bestäms
  • en fil som visas i RAM 1
  • en fil som visas i RAM 2

 
Så här ser all HTML-kod i den fil som delar upp webbläsarfönstret i ramar ut:
 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>

 
<FRAMESET ROWS="140,*">
 
   <FRAME NAME = "
frame_1"
      SRC="
fil1.html">
 
   <FRAME NAME ="
frame_2"
      SRC="
fil2.html">
   
</FRAMESET>

 
</HTML>
 

1 SKAPA RAMAR


I FRAMESET-taggen bestäms hur sidan ska delas upp.
 
<FRAMESET ROWS="140,*">
 
</FRAMESET>
 
I det här exemplet delas sidan upp i två rader (ROWS) med en ram på varje rad. Den övre ramens höjd bestäms till 140 medan den undre ramen blir så hög som utrymmet i besökarens webbläsare tillåter (asterisken *).
 
Om man byter ut ordet ROWS mot COLS i HTML-koden ovan så skapas två kolumner i stället för två rader; frame_1 blir då 140 pixel bred och hamnar i fönstrets vänsterkant och frame_2 fyller upp resten av utrymmet i fönstrets högra del.
 
R
A
M
1
RAM_2

 

2 FYLL RAMARNA MED NÅGOT


Med hjälp av FRAME-taggarna bestämmer man innehållet i ramarna.
 
Efter SRC skriver man in namnet på den fil som ska visas i ramen när sidan laddas och efter NAME skriver man ramens namn. Det kan vara ett namn vilket som helst, men varje ram måste ha ett unikt namn. Ramens namn används när man vill visa en ny sida i en bestämd ram.
 
   <FRAME NAME = "frame_1"
      SRC="
fil1.html">
 

3 ViSA NYA SiDOR i RÄTT RAM

 länk
RAM
2

 
Om en länk på en sida som visas i den övre ramen ska leda till en sida som ska visas i den undre ramen måste den länken förses med TARGET="frame_2" och se ut så här:
 
<A HREF="nysida.html" TARGET="frame_2">länktext</A>
 

 
Efter TARGET fyller namn alltså i det namn den aktuella ramen fått.
 

mer HTML som har med ramar att göra


Samma ramsystem men med lite fler inställningar:
 
<FRAMESET ROWS="140,*"
   BORDER = "
0">
 
   <FRAME NAME = "
frame_1"
      SRC="
fil1.html"
      FRAMEBORDER="
0"
      SCROLLING="
no"
      MARGINWIDTH="
1"
      MARGINHEIGHT="
1"
      NORESIZE>
 
   <FRAME NAME ="
frame_2"
      SRC="
fil2.html"
      FRAMEBORDER="
0"
      SCROLLING="
auto"
      MARGINWIDTH="
1"
      MARGINHEIGHT="
1"
      NORESIZE>
   
   <NOFRAMES>
 
   </NOFRAMES>
 
</FRAMESET>


 
I det här exemplet ska det inte finnas någon kant mellan de två ramarna: BORDER och FRAMEBORDER sätts till 0.
I den övre ramen sätts SCROLLING till "no" vilket betyder att där inte kommer att finnas någon rull-list. Den undre ramen förses automatiskt ("auto") med rull-list om det finns något att rulla.

 
MER om RAMAR:
om ramar 1 ("flerdelad" hemsida)
mer om ramar
iFRAME
 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
HTML på svenska