©ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML: FRAMES eller RAMAR 1
FRAMES (ramar): exempel 1 - ett fönster med tre frames/ramar.
 
BILD AV FÖNSTER MED TRE FRAMES el RAMAR


1 FRAME 1
2 FRAME 2
3 FRAME 3
4 BORDER / FRAMEBORDER
5 scroll bars SCROLLING
6 menu bar
7 status bar

 
en fyrkant
 
Den kod som behövs för att skapa ett ramsystem som ser ut som det på bilden ovan ser ut så här:
 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
titel</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS ="
90%,10%1">
<FRAMESET COLS = "
30%,70%2">
<FRAME SRC =
filnamn frame 13
NAME = "namn frame 14">
<FRAME SRC =
filnamn frame 23
NAME = "namn frame 24">
</FRAMESET>
<FRAME SRC =
filnamn frame 33
NAME = "namn frame 34">
</FRAMESET>
</HTML>

1 exempelfönstret har två ROWS (rader) - row 1 (frame 1 och frame 2) vars höjd blir 90% av fönstrets höjd och row 2 (frame 3) vars höjd blir 10% av fönstrets höjd.
 
I stället för att ange ramens höjd som procent av den totala höjden kan man ange den i pixels. Man kan t ex skriva
300,* vilket betyder att första raden blir 300 pixel hög och att den andra raden fyller upp resten av fönstret.
 
2 exempelfönstret har två COLS (kolumner) - col 1 (frame 1) vars bredd blir 30% av hela fönstrets bredd och col 2 (frame 2) vars bredd blir 70%.
 
I stället för att ange en rams bredd som procent av den totala bredden kan man ange den i pixels.

 
3 här skriver man alltså in namnet på den fil som skall visas i "framen" från början
 
4 ge varje frame ett namn - detta används sedan tillsammans med TARGET för att visa nya filer i rätt frame
 
För att visa en ny fil i den högra ramen när någon klickar på en länk i den vänstra ramen kan man skriva så här i den HTML-fil som visas i vänsterramen:

 
<A HREF="nya filens namn"
      TARGET="
minhoegraram">länken</A>
 
där minhoegraram är det NAME man gett ramen
 
en fyrkant

 
Med hjälp av BORDER och FRAMEBORDER kan man reglera hur ramkanterna (se bild) mellan delfönstren ska se ut. Så här kan man skriva:
 
<FRAMESET BORDER = "0"
FRAMEBORDER = "
YES eller NO">
 
BORDER placeras i FRAMESET-taggen och bestämmer tjockleken på alla ramar.
 
FRAMEBORDER kan placeras i FRAMESET-taggen; YES betyder då (om inget annat anges i de olika FRAME-taggarna) att det ska finns tredimensionella ramkanter överallt, och NO att det inte ska finnas några.
 
Placerar man
FRAMEBORDER i FRAME-taggen så gäller bestämningen bara den aktuella ramen. Om man har en FRAMEBORDER="yes" i FRAMESET-taggen, kan man alltså plocka bort ramkanten i en enstaka ram genom att använda FRAMEBORDER="no" i dess FRAME-tagg. En ramkant som delas av två ramar försvinner bara om båda ramarnas FRAMEBORDER-tagg är satt till no eller 0.
 
en fyrkant

 
Om man inte vill att ramarnas storlek ska kunna ändras kan man använda NORESIZE.
 
en fyrkant

 
Marginalbredd och marginalhöjd kan man ange i pixel med hjälp av MARGINWIDTH och MARGINHEIGHT .
 
en fyrkant

 

När det gäller "scroll bars" kan man välja mellan att använda scroll bars:
alltid (
yes),aldrig (no) eller när det behövs (auto) t ex:
 
<FRAME SCROLLING = "auto">
 
en fyrkant

 
Så här kan en FRAME-tagg alltså t ex se ut:
 
<FRAME NAME="ett_namn"
       SRC="filnamn.html"
       FRAMEBORDER= "0"
       MARGINWIDTH= "2"
       MARGINHEIGHT = "2"
       NORESIZE
       SCROLLING="auto">

 
en fyrkant

 
Om man vill att sidan skall kunna ses av alla - även av de som använder en webbläsare som inte klarar av frames - kan man använda sig av NOFRAMES-taggar. De placeras mellan FRAMESET - taggarna.
 
<NOFRAMES>den text man placerar här kommer att ses endast av dem som använder webbläsare som inte klarar av frames, te x Lynx och gamla versioner av Explorer och Netscape</NOFRAMES>

Mellan NOFRAMES-taggarna kan man t ex placera länkar till de enskilda sidorna.
 
en fyrkant

 
Här följer en FRAMESET-tag med de attribut man kan använda i Netscape Navigator fr o m version 2 (de som markerats med N3 fungerar fr o m version 3). De fungerar också i t ex MIE 4.0+.
 

<FRAMESET COLS="
anges i t ex pixel"
     ROWS="anges i t ex pixel"
     BORDER="
anges i pixel" --- N3
     BORDERCOLOR="färgnamn eller -siffror" --- N3
     
FRAMEBORDER="YES" eller "NO" --- N3
     ONLOAD="Javascript-kod"
     ONFOCUS="
Javascript-kod" --- N3
     ONBLUR="Javascript-kod"--- N3
     ONUNLOAD="Javascript-kod">...<FRAMESET>
 
Här följer en FRAME-tag med de attribut man kan använda i Netscape Navigator fr o m version 2. De fungerar också i t ex MIE 4.0+.
 
<FRAME NAME="ett ramnamn"
     SRC="URL"
     BORDERCOLOR="färgnamn eller -siffror" --- N3
     FRAMEBORDER="YES" eller "NO" --- N3
     MARGINHEIGHT="anges i pixel"
     MARGINWIDTH="anges i pixel"
     NORESIZE
     SCROLLING="YES" eller "NO" eller "AUTO">
 

 
MER om RAMAR:
exempel: hemsida med två ramar
mer om ramar
iFRAME
"iFRAME med stilmall" (yta med scrollbar)
 
en linje
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se