©ilj@flowsim.se
Att göra en hemsida/ BILDER 3
Om knappar
och hur man får dem att reagera när man för muspekaren över dem.
Rör på sig gör knappen i till exempel Netscape 3.x+, Mozilla 1.2.x+ och i Explorer 4.x+.
> fler knappar som rör på sig
> webbläsarnas "inbyggda knappar"
> många fler knapp-exempel under JAVASCRIPT
> skapa knappar som rör på sig med stilmall

 
 
knappar som trycks in
för muspekaren över bilden

hur man gör? 
I exemplet används PAINT SHOP PRO 4.12 (PSP4) för att rita bilderna och Anteckningar/ Notepad för att få dem att "röra på sig".
Paint Shop Pro finns i en shareware-version som man kan ta hem och använda gratis ett tag. Adressen är

 
öppnas i nytt fönster http://www.jasc.com
1 Välj File/ New. Välj (lagom knapp-) storlek och 16.7 million colors i rutan som visas. hur man gör knappar
2 Välj Image/ Special Effects/ Buttonize... I den dialogruta som visas när man klickat på Buttonize kan man välja Edge Size (kantbredd) och Transparent (1) eller Solid Edge (2). Hur knappen kommer att se ut påverkas också av vilka färger man har valt i färgrutorna. 1
hur man gör knappar
 
2
hur man gör knappar
Om Buttonize inte är valbart beror det på att för få färger används. Välj då först Colors/ Increase Color Depth/ 16 million colors
Om man vill lägga till en skugga "under knappen" kan man göra så här:
3 Välj Image/ Enlarge Canvas... Välj en bredd och en höjd som är större än bilden och se till så att rutan Center image är ikryssad. (Bildens storlek syns (i PSP4) längst ner till höger i fönsterlisten när man för muspekaren över bilden.) hur man gör knappar
4 Välj Selection-verktyget (klicka på den knapp som är försedd med en bild av en streckad rektangel) och markera själva knappen (klicka med vänster musknapp i ett av hörnen, håll ner knappen och dra musen till det diagonalt motsatta hörnet och släpp musknappen) hur man gör knappar
4 Välj Image/ Special Effects/ Add drop shadow. Skuggans placering och storlek kan man reglera antingen genom att dra pilarna med muspekaren eller skriva in siffror i rutorna under (ett minustecken framför en siffra placerar skuggan till vänster om/ över knappen). I rutan kan man bland annat också välja Opacity (grad av genomskinlighet) och Blur ("suddighet"). hur man gör knappar
4 Välj Selection-verktyget. Markera knappen (från de skugglösa kanterna) och skuggan. Välj Image/ Crop och beskär bilden. Spara bilden som t ex "uppknapp.gif". Knappen i ej nedtryckt tillstånd.
 
hur man gör knappar
4 Välj Window/ Duplicate. Den nya bilden ska alltså bli knappen i nedtryckt tillstånd. Markera själva knappen (utan skuggan) med Selection-verktyget. Placera muspekaren över den valda bilddelen (markören förvandlas till ett kors), håll ner vänster musknapp och dra sedan biten tills den täcker skuggan. (Se till så att bildens bakgrundsfärg är densamma som färgen i den undre av de två rutorna för vald färg.) Släpp musknappen när bildbiten är på plats. Måla över diverse rester av skuggan med bakgrundsfärgen. Spara bilden som t ex "nerknapp.gif".
Knappen i nedtryckt tillstånd.
 
hur man gör knappar

Och så här får man knappen att tryckas in
- i de webbläsare där JavaScript fungerar - i övriga visas bara den bild som angetts i IMG-taggen.
 
Öppna den HTML-sida där knappen ska användas i t ex Anteckningar/ Notepad.
 
Klistra in den del av koden som står mellan SCRIPT-taggar någonstans mellan HEAD-taggarna.
 
Själva knappen (IMG-taggen) placeras på vanligt sätt där knappen ska finnas, dvs någonstans mellan BODY-taggarna.
 
Allt som är
blått i koden nedan måste ändras! Det gäller förstås bl a namnet på bildfilerna som används, bildernas storlek i pixel och min mail-adress(!).
För koden gäller (för enkelhetens skull) att ny rad ska finnas och bara är OK efter dubbla och feta snedstreck (//).
 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"
      TYPE="text/javascript">
<!--//
knapp="
uppkapp.jpg"//
nedtryckt="
nerknapp.jpg"//
if(document.images)//
{//
bild=new Array()//
bild[0]=new Image()//
bild[1]=new Image()//
bild[0].src=knapp //
bild[1].src=nedtryckt//
}//
function tryckknapp(nummer)//
{//
if(document.images)//
{//
document.iljbild.src=bild[nummer].src//
}//
}//
//-->
</SCRIPT>
 

<A HREF="
mailto:namn@adress.se"
      ONMOUSEOVER="tryckknapp(1)"
      ONMOUSEOUT="tryckknapp(0)">
<IMG SRC="
uppknapp.jpg"
      NAME="iljbild"
      BORDER="0"
      WIDTH="
115"
      HEIGHT="
65"></A>
 
Snyggare blir det förstås om man använder en "image map" och ser till så att det bara är själva knappen (inte hela bilden) som reagerar på mouseover.

 

Sidan gjordes av
 
ilj

 
ilj@flowsim.se
 

 
Senast ändrad 22 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos:
www.flowsim.se
Bilder på hemsidan