© ilj ilj@flowsim.se
HTML på svenska
HTML: e-postformulär - ett exempel

NAMN:

ADRESS:

POSTADRESS:

E-POST:

MEDDELANDE:

 

 

Så här skriver man för att få fram ovanstående formulär:
 

<FORM METHOD = "
post"
     ACTION = "
mailto:ilj@flowsim.se"
     ENCTYPE = "
text/plain">
NAMN:<BR>

<INPUT TYPE="
text"
     SIZE="
30"
     MAXLENGTH ="
30"
     NAME="
ettnamn"
     VALUE="
August Strindberg"><BR>
ADRESS:<BR>
<INPUT TYPE="
text"
     SIZE="
30"
     MAXLENGTH ="
30"
     NAME="
ADRESS"
     VALUE ="
Hôtel Orfila, 60, rue d'Assas"><BR>
POSTADRESS:<BR>
<INPUT TYPE="
text"
     SIZE="
30"
     MAXLENGTH ="
30"
     NAME="
POSTADRESS"
     VALUE="
Paris, Frankrike"><BR>
E-POST:<BR>
<INPUT TYPE="
text"
     SIZE="
30"
     MAXLENGTH ="
30"
     NAME="
E-POST"
     VALUE="
august@orfila.fr"><BR>
MEDDELANDE:<BR>
<TEXTAREA NAME="
MEDDELANDE"
     COLS="
25"
     ROWS="
6">Ev text
</TEXTAREA><BR>
<INPUT TYPE="
submit"
     VALUE ="
SKICKA!">
<INPUT TYPE="
reset"
     VALUE ="
RADERA!">
</FORM>

 
Att rutorna är ifyllda redan när sidan laddas beror på texten efter VALUE och, när det gäller meddelanderutan, texten mellan TEXTAREA-taggarna; normalt ska väl rutorna vara tomma inledningsvis och det blir de om man helt enkelt låter bli att använda VALUE resp skriva något mellan TEXTAREA-taggarna.
Alla textrutorna i exemplet har en maxlängd (
MAXLENGTH) som är satt till 30, dvs 30 är max antal tecken som kan skrivas i rutorna. Den siffran kan förstås ändras. Man behöver inte ange någon gräns alls.
 
Det mail man får när någon använt formen kan se ut så här:

 
NAMN=August Strindberg
ADRESS=Hôtel Orfila, 60, rue d'Assas
POSTADRESS=Paris, Frankrike
E-POST=august@orfila.fr
MEDDELANDE=?
 
Glöm inte att byta ut min mailadress mot din egen i FORM-taggen!
 
MER om FORMULÄR:
e-postformulär - ett exempel med kod
formulär med knappar, rullgardinsmenyer etc
rullgardinsmenyer
 
Allt om att använda stilmallar för att ändra utseende på formulär finns under rubriken STiLMALLAR.
 
en linje
 
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 25 mars 2004.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
HTML på svenska