ilj@flowsim.se
stylesheets/ stilmallar på svenska - css
stilmallar: overflow
hidden | visible | auto | scroll
när innehållet inte får plats på en bestämd yta
i exemplet är ett textstycke placerat på ytor med bestämd höjd och bredd; det enda som skiljer sig åt mellan exemplen är värdet efter overflow

<div style="width:300px;height:140px;border:2px solid black;overflow:auto"> text etc</div>
 
texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext slutslutslutslutslutslutslutslutslutslut

 
<div style="width:300px;height:140px;border:2px solid black;overflow:hidden">
 
texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext slutslutslutslutslutslutslutslutslutslut

 
<div style="width:300px;height:140px;border:2px solid black;overflow:scroll">
 
texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext slutslutslutslutslutslutslutslutslutslut

 
<div style="width:300px;height:140px;border:2px solid black;overflow:visible">
 
texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext texttexttexttexttexttexttexttexttext slutslutslutslutslutslutslutslutslutslut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FLER STiLMALLSEXEMPEL:
stilmallar & listor
stilmallar & tabeller
bilder/färgändring
stylesheets och länkar
    stylesheets och länkar
    stylesheets och länkar
    stylesheets och länkar
    stylesheets och länkar
cursor/muspekare
stilmallsknappar
stilmall & TEXTAREA
stilmall & textrutor
dynamiska tabeller
första rad/bokstav
listor/egna bilder
IFRAME/ram
rubriker/H-taggar
rita med stilmallar - "skuggor"
visa/gömma ytor t ex julkalender
text-align
bredd & höjd
"gles text"

 
en linje
Sidan gjordes av
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 13 mars 2004.
Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos:
www.flowsim.se
Stilmallar på svenska