© ilj ilj@flowsim.se
JavaScript onClick / images / textarea
- ett exempel som visar olika texter i en TEXTAREA
 vid onClick eller onMouseOver och onMouseOut
se även:
> samma exempel men med texten direkt på sidan
> text som skrivs bokstav för bokstav


 
1 2
Klicka på bilderna!


 


 
Placera en
TEXTAREA på en FORM och namnge dem, t ex så här :

<FORM NAME = "iljtextareaform1">
<TEXTAREA NAME = "
iljtextarean2"
ROWS = "8"
COLS = "30"
WRAP = "physical">
</TEXTAREA>
</FORM>
 
Så här kan taggarna för två klickbara bilder se ut:
 

<A HREF = "#"
     ONCLICK="
iljtextval(1);return false"
     ONMOUSEOUT="
iljtextval(0)">
<IMG SRC= "bildfilens namn"
     WIDTH = "bildens bredd i pixel"
     HEIGHT = "bildens höjd i pixel"
     BORDER="0"></A>
 

<A HREF = " # "
     ONCLICK="
iljtextval(2);return false"
     ONMOUSEOUT="
iljtextval(0)">
<IMG SRC= "bildfilens namn"
     WIDTH = "bildens bredd i pixel"
     HEIGHT = "bildens höjd i pixel"
     BORDER="0"></A>
 
En klickning på någon av bilderna anropar alltså funktionen iljtextval(texnummer). Siffran inom parentes håller reda på vilken text som ska visas och kommer in som textnummer i funktionen som ser ut så här - placera den mellan SCRIPT-taggar i HEAD-delen (se MINIMANUAL 1 lite grunder):
 

function iljtextval(textnummer)
{

text = new Array()
text[0] = ""
text[1] = "Här skrivs texten till bild 1"
text[2] = "Här skrivs texten till bild 2"
document.iljtextareaform
1.iljtextarean2.value= text[textnummer]
 
}
 
Ta bort alla fotnoter!
text[0] används för att tömma textrutan när muspekaren lämnar en bild, dvs när en mouseout äger rum.
 
1
FORMens namn
 
2
TEXTAREAns namn
 

Sidan gjordes av
ilj
ilj@flowsim.se
Senast ändrad 18 februari 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem
hos:
www.flowsim.se
JAVASCRiPT