HTML på svenska

TABELLER

Så här kan en tabell se ut:
 
rad 1 kolumn 1rad 1 kolumn 2rad 1 kolumn 3
rad 2 kolumn 1rad 2 kolumn 2rad 2 kolumn 3

 
 
och de HTML-taggar som behövs för att skapa tabellen här ovanför ser ut så här:
 
 
<TABLE>
 
<TR>
  <TD>rad 1 kolumn 1</TD>
  <TD>rad 1 kolumn 2</TD>
  <TD>rad 1 kolumn 3</TD>
<TR>
  <TD>rad 2 kolumn 1</TD>
  <TD>rad 2 kolumn 2</TD>
  <TD>rad 2 kolumn 3</TD>
 
</TABLE>
 
 

 
Tabeller börjar med taggen
 
<TABLE>
 
och slutar med
 
</TABLE>.
 
<TR> betyder tabellrad - Table Row.
 
På varje rad finns en eller flera kolumner - varje post i tabellen börjar med taggen
 
<TD>
 
och slutar med
 
</TD>
 

 
Mer om tabeller hittar du i menyn till vänster.
 

 
TABELLENS UTSEENDE
Om man vill bestämma lite mer i detalj hur tabeller ska se ut kan man använda en stilmall. Mer om det hittar du bl.a. i avsnittet om tabeller under rubriken STYLESHEETS
 
MER om TABELLER:
tabell - rowspan el. kolumner som spänner över flera rader
tabell - colspan el. rader som spänner över flera kolumner
tabeller 1
tabeller 2
tabeller 3 - typ tidningssida
tabeller 3 - typ schema
 
DYNAMISKA TABELLER
Med hjälp av javascript kan man skapa tabeller som anpassar sig efter aktuellt innehåll. Mer om det finns här.
 

en linje
Sidan gjordes av
ilj
ilj@flowsim.se
Senast ändrad 14 oktober 2004.
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
HTML på svenska