ilj@flowsim.se
hemsida på svenska
1: struktur
2: utseende
3: interaktivitet
 
1
En hemsida skapas med hjälp av HTML. För en enkel hemsida är det inte många HTML-taggar som behövs. I princip räcker det med att placera text och bilder enligt följande mall:
 
<html>
 
<head>
   <title>
   Hemsidans RUBRiK placeras här!
   </title>
</head>
 
<body>
   TEXT och BiLDER placeras här!
</body>
 
</html>
 

 
>>>mer om att skapa en hemsida
Allt om hur man skapar tabeller, listor, länkar till andra sidor och mycket annat finns under huvudrubriken HTML.
 
2
För att få en hemsida att se ut som man vill använder man lämpligen en stilmall. Stilmallar kan se lite olika ut, den enklaste varianten består helt enkelt av ordet style och efterföljande bestämningar. Om man till exempel vill vara säker på att hemsidan visas med vit bakgrundsfärg (och inte den färg som besökaren råkar använda i sin lokala webbläsare) kan man skriva så här:
 
<html>
 
<head>
   <title>
   Hemsidans RUBRiK placeras här!
   </title>
</head>
 
<body style = "background-color:white">
   TEXT och BiLDER placeras här!
</body>
 
</html>

 
Det finns fler sätt att använda en stilmall tillsammans med en hemsida. Allt om det finns under rubriken STYLESHEETS.
 
3
Om man vill skapa en hemsida som till exempel automatiskt visar olika bilder beroende på vilken veckodag det är eller där det finns en kalender med rätt datum markerat kan man använda sig av JavaScript. För att automatiskt visa det datum då hemsidan senast uppdaterades kan man till exempel skriva så här:
 
<script type = "text/javascript">
<!--
document.write("SENAST UPPDATERAD " + document.lastModified)
//-->
</script>
 
Mycket mer om JavaScript finns under huvudrubriken JAVASCRiPT.
Exempel på vad man kan använda JavaScript till är bildvisare, animationer, klockor och kalendrar, spel och pussel som mastermind och tangram och text som skrivs automatiskt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
en linje
Sidan gjordes av
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 13 mars 2004.
Den här sidan hör hemma i ett tredelat framessystem
hos:
www.flowsim.se
HTML på svenska